Информационни сесии за български граждани на 12 и 15 май

Представяме на Вашето внимание две информационни сесии за български граждани на 12 и 15 май:

1.

2.