Важно съобщение за отпътуващите от Великобритания

Важно съобщение за отпътуващите от Великобритания

Считано от 08.03.2021 г. всички отпътуващи от територията на Англия са длъжни да попълват декларация относно целта на пътуване.
Законово разрешените причини за международни пътувания включват:
– работа;
– доброволчество;
– образование;
– медицински причини или т.н. compassionate grounds ( действия, изразяващи загриженост или притеснение за  други лица);
– сватби, погребения и събития, свързани с тях.

https://www.gov.uk/government/news/mandatory-form-for-international-travel-launched-to-prevent-illegal-trips

Прилагаме интернет връзка към Декларацията, като препоръчваме да бъдат прочетени указанията в декларацията, както и информацията на намиращите се в нея интернет връзки към правителствения сайт:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967118/declaration-form-for-international-travel.pdf

Полетата за попълване на декларацията се намират на втора и трета страница от PDF файла (който достигате като използвате горната интернет връзка).

Попълнената форма трябва да е разпечатана на хартия или да е налична на телефона Ви.