Информация относно ГКПП, през които се влиза в България

С оглед изпълнение на въведените изисквания в горепосочената Заповед на Министъра на здравеопазването на Република България – РД-01-74/ 01.02.2021. относно лицата, на които е разрешено влизането на територията на Република България  граничен здравен контрол се осъществява на следните гранични контролно пропускателни пунктове (ГКПП) в страната:

 • ГКПП Видин
 • ГКПП Връшка чука
 • ГКПП Гюешево
 • ГКПП Дуранкулак-Вама Веке
 • ГКПП Златарево-Ново село
 • ГКПП Илинден-Ексохи (на разположение)
 • ГКПП Калотина
 • ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле
 • ГКПП Капитан Петко войвода-Орменион (на разположение)
 • ГКПП Кулата-Промахон
 • ГКПП Летище Бургас
 • ГКПП Летище Варна
 • ГКПП Летище-Пловдив
 • ГКПП Летище София (Терминал 1 и Терминал 2)
 • ГКПП Маказа-Нимфея (на разположение)
 • ГКПП Малко Търново
 • ГКПП Русе-Дунав мост
 • ГКПП Станке Лисичково
 • ГКПП Стрезимировци (на разположение)

Всички лица, извън посочените в заповедта изключения (водачи на автобуси, извършващи международен превоз на пътници; водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България; членове на екипажите на плавателни съдове; членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства; лицата, които преминават транзитно през територията на Република България и погранични работници, независимо от тяхното гражданство) освободени от изискванията за лабораторно изследване, респ. карантина следва да се насочват за влизане в България през към посочените ГКПП.