Отбелязване на годишнина на Уилям Гладстон в Лондон

Отбелязване на годишнина на Уилям Гладстон в Лондон

На 19 май 2017 г., в деня на 119-та годишнина от смъртта на британския министър-председател Уилям Ю. Гладстон, Посолството на Република България в Лондон проведе церемония по полагане на венец в чест на Гладстон.

На събитието, което се състоя на паметника на Гладстон в центъра на Лондон, присъстваха дипломати, британски приятели на България и българи, живеещи във Великобритания, както и българският свещеник в Лондон отец Симеон Илиев.

Домакин на събитието бе посланик Константин Димитров, който в словото си по повод годишнината, изтъкна големите заслуги на Уилям Гладстон за генерирането на обществена подкрепа за българската кауза в критичните месеци след Априлското въстание, както и по-късно при възстановяването на българската държавност. Посланикът посочи министър-председателя Гладстон като държавник, дал пример, че в политиката освен националните интереси могат и трябва да се отчитат и повелите на морала и хуманизма.
На събитието говори и изтъкнатият британски юрист Джон Бризби, президент на благотворителната организация „Приятели на България, в чието родословие се преплитат както родът Гладстон, така и известни български родове.

On May 19th, 2017, on the 119th anniversary of the death of British Prime Minister William E. Gladstone, the Embassy of the Republic of Bulgaria in London held a wreath laying ceremony in his honour. The ceremony took place at the Gladstone statue in Westminster. Diplomats, British friends of Bulgaria and representatives of the Bulgarian diaspora, as well as the Bulgarian Orthodox priest in London, the Rev. Simeon Iliev, attended the event, commemorating one of Bulgaria’s greatest British supporters.
In his speech honouring the Rt Hon W. E. Gladstone, Ambassador Konstantin Dimitrov highlighted Gladstone’s great contribution to raising awareness about the Bulgarian plight during the critical months following the April Uprising. The Ambassador spoke about Gladstone’s role in generating support for our country’s liberation and the restoration of Bulgarian statehood. He also named the Victorian statesman as a political figure who showed that politics ought to be determined not only by national interests, but also by the principles of morality and humanism.
The prominent British barrister, John Brisby QC, president of the charity “Friends of Bulgaria”, whose genealogy is intertwined both with the Gladstones and with renowned Bulgarian families, also spoke about Gladstone’s merits to the Bulgarian cause.