Наличие на фалшива Фейсбук-страница на Посолството

Наличие на фалшива Фейсбук-страница на Посолството

Информираме, че освен официалната Фейсбук-страница на Посолството на България в Лондон, във Фейсбук е налична и фалшива страница, наречена “Embassy of Bulgaria, London”, на чиято профилна снимка е поставено знамето на друга държава (Иран).

Предвид съществения обем от важна информация, която Посолството помества практически всекидневно в официалната Фейсбук-страница на Посолството (https://www.facebook.com/bulgarianembassylondon), обръщаме внимание, че следва да внимавате дали влизате в правилната страница на Посолството, за да избегнете риска да бъдете лишени от достъп до важна информация.

 

Снимка: The Guardian