EU Heads of Missions working lunch with the Rt Hon David Lidington CBE MP

EU Heads of Missions working lunch with the Rt Hon David Lidington CBE MP

EU Heads of Missions working lunch with the Rt Hon David Lidington CBE MP

The third working lunch for EU Heads of Missions in London, hosted by the Bulgarian Ambassador to London, Konstantin Dimitrov, in the context of the Bulgarian Presidency of the EU Council, took place on May 17th, 2018.

The Rt Hon David Lidington CBE MP, Minister for the Cabinet Office and Chancellor of the Duchy of Lancaster was the guest of honour. The event served as an opportunity to present a brief overview of the work on Bulgaria’s EU Presidency priorities. It also allowed the EU ambassadors in London and the Rt Hon Mr Lidington to hold an informative and open exchange of thoughts and views on a number of issues, relevant to international affairs and the UK’s exit from the European Union.

Работен обяд за ръководителите на мисии на ЕС в Лондон с министър Дейвид Лидингтън

На 17 май 2018 г. се проведе третият работен обяд за ръководителите на мисиите на ЕС под домакинството на посланик Константин Димитров като представляващ Българското председателство на Съвета на ЕС.

Почетен гост бе г-н Дейвид Лидингтън, Министър в Кабинет офис и Канцлер на Ланкастърското херцогство. Събитието предостави възможност за кратък преглед на изпълнението на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Бе проведена също информативна и открита размяна на мисли по теми, значими за международните отношения, както и в контекста на процеса по излизане на Обединеното кралство от ЕС.