Решение на ЦИК №2138 от 26 февруари относно гласуване с изтекли документи за самоличност

Решение на ЦИК №2138 от 26 февруари относно гласуване с изтекли документи за самоличност
Решение на ЦИК №2138 от 26 февруари
Бихме искали да Ви уведомим, че с горното решение ЦИК направи изменение в раздел ІV „Документи, с които избирателите удостоверяват самоличността си“, т. 6, като точката се изменя и допълва със следния текст:
„Избирателите се допускат да гласуват и в случаите, когато удостоверяват самоличността си пред СИК извън страната с лична карта или паспорт, чийто срок на валидност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г., като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.“
За повече подробности: https://www.cik.bg/bg/decisions/2138/2021-02-26