Валидност на британските ваксинационни сертификати в България

Валидност на британските ваксинационни сертификати в България

Уважаеми сънародници,

Във връзка с разпространението на редица неверни твърдения, свързани с валидността за България на издадените в Обединеното кралство сертификати за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, Посолството на Република България в Лондон установи контакт с Министерството на здравеопазването, което потвърди че документът, удостоверяващ ваксинационния статут, както за пътуване, така и във връзка с новите противоепидемични мерки в България, е един и същ.

Заповедта на министъра за здравеопазването, която е в сила от 21.10.2021 г., реферира към дефиницията за сертификат за Ковид ваксинация, дадена в заповедта относно международните пътувания (Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г.).

Документът, удостоверяващ завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, е валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен на него документ, съдържащ определена със заповедта информация.

Следователно, няма пречка лицата, които притежават сертификат, издаден от Обединеното кралство, да влизат в България, включително да посещават места, за които се изисква валиден документ за ваксинация.