Режим на работа на Консулската служба в контекста на втория “локдаун”

Режим на работа на Консулската служба в контекста на втория “локдаун”

Уважаеми сънародници,

Информираме Ви, че считано от 04 ноември 2020г. британските власти въвеждат нови съществени ограничения  свързани със свободата на придвижване и начина на работа на множество местни структури в условията на епидемията от COVID-19.

Сред изброените основания  ограничаващи свободата на придвижване не попада изрично предоставянето на консулски услуги от дипломатическите и консулските представителства на чужди държави в Лондон, но въпреки това някои консулски служби  вече  обявиха намерение за преустановяване или намаляване обема на предлаганите консулски услуги.

На този етап г-н Марин Райков, като посланик на Република България в Обединеното кралство взе решение да не се преустановява пълноценното  функциониране на работата на консулска служба към Посолството, като намерението е работата да продължи в рамките на обявеното приемно време  и при спазване на условията за посещение и предпазни мерки (подробна информация за начина за записване на часове за прием и правилата за посетители е налична на интернет страницата на Посолството, частта Консулски услуги, Обща информация). Това решение е действащо до евентуални обратни указания на компетентните британски  власти прилагащи мерките за възпиране на пандемията или на МВнР на РБ.

Междувременно Ви молим отново, всички посетители в консулска служба да спазват стриктно правилата за дистанция при подреждане и изчакване на реда си пред помещенията на консулска служба, като изпълняват указанията на охраната и изчакват реда си в страничната алея и без да се блокира тротоара пред лицевата част на сградата на Посолството. Благодарим Ви за разбирането!