Concert on the occasion of the End of Bulgaria’s Presidency of the Council of the EU

Concert on the occasion of the End of Bulgaria’s Presidency of the Council of the EU

The Embassy of Bulgaria in London marked the end of Bulgaria’s EU Presidency with a classical music concert, performed by talented students and alumni of the Whitgift School, some of whom come from Bulgaria. The concert was opened by Ambassador Konstantin

Dimitrov and featured works by a number of European composers including the Bulgarians Petko Staynov, Pancho Vladigerov and Georgi Zlatev-Cherkin. The programme, featuring music and performers from different European countries, performed at the beautiful Gothic cathedral St. Mary Abbots, was a true representation of Europe’s diversity united by shared values. The successful completion of Bulgaria’s first EU Presidency was honored by a number of heads of missions, representatives of the UK government, British friends of Bulgaria and distinguished members of the Bulgarian community.

 

The Embassy extends its special thanks to the Whitgift School and to Ms. Rosanna Whitfield, Director of Music, as well as to St Mary Abbots and its vicar, The Rev’d. Prebendary Gillean Craig.

Photos: Rumi Natcheva.

Концерт по случай края на Българското председателство на Съвета на ЕС

Посолството на Република България в Лондон отбеляза края на Българското председателство на Европейския съюз с концерт за класическа музика, изпълнен от талантливи възпитаници на престижната мъжка гимназия “Уитгифт”, сред които са и ученици от България. Концертът бе открит от посланик Константин Димитров и включваше произведения на редица европейски композитори, включително някои от символите на българската композиторска школа – акад. Петко Стайнов, Панчо Владигеров и Георги Златев-Черкин. Програмата, включваща музика и изпълнители от различни европейски страни, изпълнена в красивата готическа катедрала Сейнт Мери Абът, е истинско символично въплъщение на разнообразието на Европа, обединено от споделените ни ценности. Успешният завършек на първото Българско председателство бе отпразнуван от ръководители на посолства и дипломати, представители на британското правителство, британски приятели на България и представители на българската общност.

Посолството изказва специални благодарности на Училище „Whitgift“ и на г-жа Розана Уитфийлд, директор на музикалната програма, както и на катедралата St. Mary Abbots и викария, преподобния отец Гилиън Крейг.

Снимки: Руми Начева.