Очаквани протести в Лондон

Посолството на Република България в Лондон информира българските граждани, че между 6 и 20 октомври се очакват протести, апелиращи за противодействие на климатичните промени, от поредицата на т.нар. „Extinction Rebellions“. Очаква се в Лондон да има поне 10 точки, които протестиращите трайно ще заемат в посочения период, като протестите вероятно ще доведат до сериозни нарушения и забавяния в лондонския трафик, вкл. градския транспорт. Въпреки че протестите се очаква бъдат мирни, има индикации, че те ще излязат извън разрешеното от страна на властите.

Съветваме българските граждани, които ще пребивават в Лондон в посочения период, да планират придвижването си внимателно, оставяйки си сериозен времеви толеранс, особено когато планират придвижването си от и до гари и летища. Макар, че липсват индикации за конкретен риск, препоръчваме на българските граждани да избягват протестите и винаги да спазват указанията на британските правоохранителни органи по места. Не на последно място, препоръчваме на гражданите да проявяват бдителност и често да преглеждат сайтовете на МВнР, Посолството и на медиите за актуална информация относно евентуални рискове, свързани с протестите.