Дипломати от Посолството посетиха Фестивал

Дипломати от Посолството посетиха Фестивал

На 17.06.2017 г. в община Брент, Северен Лондон се проведе първият по рода си Фестивал на Източноевропейската култура във Великобритания. България бе представена от  самодейни групи за автентичен фолклор, фото-изложба на български носии, български организации, работещи с общността ни в община Брент. В събитието се включиха над 25 организации, работещи и подпомагащи българската общност в Брент, която е сред най-многобройните в лондонската община.

На събитието присъстваха представители на дипломатическите мисии на страните от Централна и Източна Европа. От страна на Посолство на Република България в Лондон, във Фестивала взеха участие г-жа М. Ангелиева, завеждащ Консулската служба, г-жа Таня Койчева, ръководител на Службата по търговски и икономически въпроси, г-н Васил Асенов, ръководител на Службата по социални и трудови въпроси. Представителите на Посолството се срещнаха с г-н Чохан, кмет на община Брент, с г-н Бут, лидер на Общинския съвет и със съветници – председатели на общински комисии. На срещата бяха обсъдени съвместни инициативи в подкрепа на интеграцията на българската общност в Община Брент. От страна на общинските власти беше отчетен приносът на българската общност за развитието на общината.