Значимо научно постижение на български учен от Университета в Бат

Значимо научно постижение на български учен от Университета в Бат

Българският физик, д-р Венцислав Вълев, който ръководи научен екип към Университета в Бат, е успял за пръв път да демонстрира на практика физичен ефект, който е бил формулиран теоретично преди около 40 години, но чието действие не е можело да се покаже на практика.

Откритието има отношение към развитието на нанотехнологиите и би могло да допринесе за напредък в редица области, включително в производството на химикали, в миниатюризацията и във фармацията.

Физичният ефект се наблюдава посредством промяната на цвета на светлината, разпръсквана от хирални молекули, като по този начин може да се измерва наличността на хиралност с точност, 100 000 пъти по-голяма от максимално възможната до момента.

Проф. Дейвид Андрюс от Университета на Източна Англия, който е формулирал преди 40 години на теория ефекта, доказан от д-р Вълев, определя работата на българския учен като пионерска и като значимо постижение, защото „той е реализирал вид приложение, което никой не е можел да си представи, когато теорията първоначално е била формулирана преди 40 години.“

За повече информация: https://www.bath.ac.uk/announcements/new-physical-effect-demonstrated-by-university-of-bath-scientists-after-a-40-year-search/