Посланик Марин Райков и Посланик Лаура Попеску – 27.01.2022, 30 години от подписването на Договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство между България и Румъния

Посланик Марин Райков и Посланик Лаура Попеску – 27.01.2022, 30 години от подписването на Договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство между България и Румъния