Покана от българската общност в Република Молдова към българите по света за контакти и инвестиции

Покана от българската общност в Република Молдова към българите по света за контакти и инвестиции

Публикуваме писмо от председателя на районния съвет в Тараклия, Република Молдова, с което се изразява желание за контакти с българската диаспора по света, като също така се споделя надеждата, че това би спомогнало за привличане на инвестиции в тази част на Молдова, населявана от компактна българска общност.

Pismo-Taraclia