България се присъедини към Международната конвенция за контрол на корабните баластни води.

България се присъедини към Международната конвенция за контрол на корабните баластни води.

България се присъедини към Международната конвенция за контрол на корабните баластни води, като на 30 април 2018 г. представител на Посолството на Република България в Лондон депозира инструмента за присъединяване към Конвенцията в секретариата на Международната морска организация в Лондон.

Основна цел на Конвенцията е да противодейства на пренасянето чрез баластните води на агресивни морски видове, които оказват отрицателно, а понякога унищожително, въздействие върху новите екосистеми, в които попадат.