Обръщение на посланик Марин Райков във връзка с предстоящите на 4 април избори за НС

Обръщение на посланик Марин Райков във връзка с предстоящите на 4 април избори за НС

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Първо бих искал да благодаря на всички, които изпратиха свои обосновани коментари и предложения в отговор на моя първоначален проект за разпределение на 35те допустими по закон секции на територията на Обединеното кралство. Мога да ви уверя, че всички те бяха внимателно разгледани и обмислени – както конструктивните, така и другите.

На тази основа, към момента стигаме до заключението, че има логика в предложението да се „премести“ секцията, която събирателно бяхме кръстили North-West London в Лутън. По този начин по-добре биха били обхванати и Хемел Хемпстед, Милтън Кийнс, Уотфорд и др. и не би се налагало на гражданите от тези места да идват до Лондон.

Продължаваме да разглеждаме и други идеи, като до 5 март оставаме в очакване на евентуални нови. Отново обръщаме внимание на водещите критерии, на които се основават нашите предложения, а именно – количественото разпределение на българската общност (на база подадени заявления) и географското разположение на населените места (съгласно чл. 14, ал. 3 на Изборния кодекс). Предложените секции са събирателни за съответните райони и със своето географско местоположение обединяват няколко места, за които има подадени заявления. По този начин се цели обхващане на максимална територия и предоставяне на повече български граждани възможност да гласуват в секция, която по възможност се намира на разстояние около 1 час с кола, или около 50 мили.

Използвам случая за да ви информирам за някои резултати от проведения вчера пореден разговор с Форин офис (ФО) относно организацията на изборите. Най-важните послания са:

  • Пътуването, включително и между населените места с цел упражняване на правото на глас Е основание за напускане на дома и района на местоживеене. В същото време, това не дава право на гражданите да не спазват действащите към момента мерки и веднага след като упражнят правото си на глас, те трябва да се завърнат незабавно в своя район. Или, по думите на служителите на ФО – това не е „а day off” от рестрикциите.

На въпроса на Посолството какъв документ трябва да представят българските граждани, ако бъдат спрени от полицията за проверка беше получен отговор, че няма утвърден такъв. Преценката е на полицая, който извършва проверката. Препоръката е да се разпечата адресът на секцията, в която гражданинът отива да гласува. В тази връзка, веднага след като ЦИК обяви окончателния списък с местата за гласуване, от Посолството ще се свържем с местните власти и полицейски участъци и ще ги информираме официално, че на 4 април на съответния адрес ще бъдат проведени избори за НС на България.

Освен това, по идея на български граждани, ще се свържем и с т.нар. Local Election Officers с молба за евентуално предоставяне на урни и тъмни стаички. Не мога да гарантирам, че молбата ми ще бъде посрещната с разбиране, но ще установим този контакт своевременно.

В допълнение, смятам в дните преди изборите, след като стане ясно решението на ЦИК за местата, в които ще бъдат разкрити секции, да публикувам на страницата на Посолството писмо от мое име до местните власти, с което да потвърдя пред тях, че в този ден и на това място ще бъдат проведени избори. Препоръчвам всеки да си разпечата писмото преди да излезе да гласува, независимо дали ще направи това в същото населено място, в което живее, или в друго. Писмото може да послужи при проверка от полицията на основанията за излизане.

  • Няма ограничения в броя на гражданите, които могат да се намират в едно помещение на закрито, в случая – изборните секции. Презумпцията е, че събирането е с цел работа, която не може да бъде извършвана в домашни условия. В този случай забраната за събиране на закрито не е в сила. При това положение е възможно в една секция едновременно да се намират, както всички членове на СИК (например 9), така и няколко гласоподаватели. Изрично подчертаваме, че това събиране е възможно само ако стриктно се спазват всички противоепидемични мерки, включително дистанция, носене на маски и т.н.!
  • Няма ограничение в дължината на опашката от гласоподаватели пред секциите. Тук отново се уточнява, че това важи само при спазване на противоепидемичните мерки, включително стриктното спазване на дистанция и избягване събирането на групи. Отговорността за спазване на правилата е лична! Нарушителите могат да бъдат санкционирани от органите на реда, ако не спазват мерките.
  • Разрешението за разкриване на избирателна секция не е разрешение за отваряне на съответното помещение за други цели. Например, ако секцията се намира в ресторант, фризьорски салон, магазин или др. и към 4 април все още има забрана те да работят, провеждането на избори не е основание за изключение.

Във връзка с редица изразени основателни притеснения относно набавянето на необходимите консумативи и пособия, включително PPE за всяка секция, отправям призив да не се избързва с тези разходи и да се изчака първо решението на ЦИК за окончателното местоположение на секциите. Освен това, аз вече съм отправил до София предложение (план-сметка) за държавно финансиране на някои разходи по секции и следва да се изчака решението за размера на разходите, който би бил одобрен. След публикуване на разпределението на секциите ще стане ясно и с каква сума и за какви разходи всяка секция разполага. Успех!

 

С уважение,

Марин РАЙКОВ

Посланик