London Premiere of the Bulgarian Film Ága

London Premiere of the Bulgarian Film Ága

The London premiere of Bulgarian director Milko Lazarov’s impressive film Ága took place on February 27th at the Barbican. The film was shown as part of the New East Cinema series and included a Q&A with director Milko Lazarov and producer Veselka Kiryakova, moderated by curator Olya Sova.

The event, which was organised in collaboration with the Embassy of Bulgaria in London was opened by Svetozar Dimitrov, Second Secretary, who pointed out that 104 years after the premiere of the first Bulgarian silent film, Bulgarian cinema has outgrown the borders of Bulgaria and South Eastern Europe, and has become a truly global cinema, having the courage to deal with philosophical issues of universal relevance. It was also pointed out that the screening takes place during a festive year for Bulgarian-British relations, when the two countries are celebrating the 140th anniversary since the establishment of diplomatic relations.

The film, which generated great interest at the Berlinale in 2018, filled Barbican’s Cinema 2 and was also enjoyed by a number of representatives of the diplomatic corps and UK institutions, as well as by film critics and academics.

 

На 27 февруари в Барбикан се състоя лондонската премиера на впечатляващия филм на българския режисьор Милко Лазаров „Áга“. Филмът бе представен като част от серията New East Cinema и включваше разговор на публиката с режисьора Милко Лазаров и продуцента Веселка Кирякова, модериран от куратора Оля Сова.

Събитието, организирано съвместно с Посолството на България в Лондон, бе открито от Светозар Димитров, втори секретар, който отбеляза, че 104 години след премиерата на първия български ням филм, българското кино вече е надскочило границите на България и на Балканите. Филми като „Áга“ показват, че България вече има едно глобално кино, което притежава куража да разглежда философски въпроси, значими за всички хора по света. Бе посочено също, че прожекцията се провежда по време на една празнична година за българо-британските отношения, в която двете страни отбелязват 140-годишнината от установяването на дипломатически отношения през 1879 г.

Филмът, който предизвика голям интерес на „Берлинале“ през 2018 г., запълни Кино 2 в лондонския комплекс Барбикан, като на събитието присъстваха редица представители на дипломатическия корпус и на британските институции, както и филмови критици, академични и културни дейци.