На 7 март 2020 г. в посолството на Република България в Лондон ще се проведе традиционно кариерно изложение.

Събитието се организира съвместно от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. В него участват български фирми от различни браншове.

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, ще представи възможностите за реализация в България, информация за българския пазар на труда и актуалната икономическа ситуация в страната. Той ще запознае участниците с пакета от мерки на Министерството на труда и социалната политика, насочени към стимулиране на завръщащи се в България квалифицирани кадри.

Регистрацията за участие на студенти се извършва на следния адрес:
http://eures.bg/index.php?option=com_jem&view=event&id=4:2020-01-08-11-40-11&lang=bg