Прием по повод 3 март

По повод Националния празник на Република България

Посланик Марин Райков и г-жа Марияна Райкова отправят

към всички български граждани и приятели на България

ПОКАНА
за прием и концерт в Посолството на Република България в Лондон.

3 март 2020 г., 18:30 до 20 ч.

Bulgarian Embassy, 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL

Дрес код: официално облекло

За да потвърдите присъствието си, моля пишете до 25 февруари на еmail: rsvp@bulgarianembassy.org.uk

 

***

 

On the occasion of the National Day of the Republic of Bulgaria

The Ambassador of the Republic of Bulgaria

H.E. Mr. Marin Raykov and Mrs. Mariana Raykova

INVITE

all Bulgarian citizens and friends of Bulgaria

to a celebratory reception and concert to be held at the Bulgarian Embassy.

3 March 2020, 18.30 – 20.00 hrs

Bulgarian Embassy, 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL

Dress code: lounge suit

RSVP by 25 February 2020 at the following email address: rsvp@bulgarianembassy.org.uk