30-та Сесия на Асамблеята на ММО

30-та Сесия на Асамблеята на ММО

На 27 ноември в централата на Международната морска организация (ММО) се откри 30-та Сесия на Асамблеята на ММО, която се провежда веднъж на две години.

България е представена от к.д.п. Живко Петров, изпълнителен директор на ИА “Морска администрация” (ИАМА), и от Илияна Христова, гл. експерт в Дирекция “Международни и национални регулации на корабоплаването” към ИАМА, както и от представител на Посолството.

30-та Сесия на Асамблеята на ММО