24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

 

Уважаеми сънародници и приятели на България,

Уважаеми учители и директори в

Българските неделни училища в Обединеното кралство,

 

На 24 май 2021 г. за втори път в условия на пандемия честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И тази година нямаме възможност да отбележим празника по традиционния начин. За да отбележим празника по начин, който включва и най-младите, Посолството обяви конкурс за ученическо есе със срок на днешната светла дата. Надявам се, че този конкурс ще е предизвикал интерес сред учениците от неделните училища в Обединеното кралство, като очаквам с нетърпение да прочета есетата на двамата победители.

На 24 май – първият светски празник в историята на България – ние честваме освен корените на днешната ни идентичност, също така и съществения принос на средновековната българска държава към общата европейска цивилизация и към културата на славянските народи. Глаголицата и особено Кирилицата, разработена в Охридската и Преславската книжовни школи, се разпространяват в редица славянски държави, а с тях и Старобългарският език, който е същината на църковно-славянския. Сред страните, получили „четмо и писмо“, е Киевска Рус, която приема християнството, заедно със създадените вече старобългарски религиозни текстове; неславянски народи като днешните румънци използват кирилицата до ХIX век, а през ХХ век тази изначално българска писменост стига чак до Монголия и дели граница с Китай – на хиляди километри от Преслав и Охрид.

Културното развитие в българските земи забавя своето развитие по време на Османското владичество, но кириличната българска култура, която честваме днес, покълва отново и става основа на Българското възраждане в Мизия, Тракия и Македония. Този период на духовен и държавотворчески устрем е повлиян от периода на Просвещението и затова можем да кажем, че този първи светски български празник е и празник на прогреса. Защото желанието на нашия народ да възвърне мястото си сред европейските нации е ключов лайтмотив на Възраждането, залегнал в темелите на завета на Апостола на свободата Васил Левски, на Христо Ботев, Гоце Делчев и толкова други, дали живота си, за да има България. Паметта ни е наш дълг към тях.

Честит празник!

Марин РАЙКОВ