Посещение на почетния консул на България в Белфаст Пол Мартин в Българското училище в гр. Арма, С. Ирландия

Посещение на почетния консул на България в Белфаст Пол Мартин в Българското училище в гр. Арма, С. Ирландия

Почетният консул на Р България в Белфаст, г-н Пол Мартин, посети Българско училище „Иван Вазов“ в гр. Арма, С. Ирландия.

Г-н Мартин и съпругата му Моника посетиха училището по покана на директорa г-жа Валентина Иванова и проведоха срещи с учителите и учениците в БУ „Иван Вазов“, както и с част от родителите. Към момента в училището, което е първото българско неделно училище на територията на С. Ирландия, са записани над 100 деца. Дейността на училището получава подкрепа както от Министерството на образованието и науката на Р България, така и от страна на властите в С. Ирландия.

Visit of Bulgaria’s Honorary Consul in Belfast at the Bulgarian School in Armagh, Northern Ireland

The Honorary Consul of the Republic of Bulgaria in Belfast, Mr. Paul Martin CBE, visited the Bulgarian School “Ivan Vazov”, located in Armagh, Northern Ireland.

Mr. Martin and his wife, Monica, visited the school at the invitation of its principal Ms. Valentina Ivanova and met with the teachers and students, as well as with a number of parents. Currently there are over 100 children enrolled at the school, which is the first Bulgarian Sunday school in Northern Ireland. The school enjoys the support of both the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria and the Office of First and Deputy First Minister in Northern Ireland.