Нова заповед на Министъра на здравеопазването от 22-ри май 2020г.

Считано от 22.05.2020 г. е в сила нова  Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с обявената с Решение 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка.