Избори за НС 2021

Избори за Народно събрание – 4 април 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми сънародници,

В този раздел можете да откриете информация относно провеждането на българските парламентарни избори в секции в Обединеното кралство, насрочени за 4 април 2021 г.

Информацията в този раздел ще се обновява и разширява в близките дни и седмици.

Решение на ЦИК №2138 от 26 февруари: 

Бихме искали да Ви уведомим, че с горното решение ЦИК направи изменение в раздел ІV „Документи, с които избирателите удостоверяват самоличността си“, т. 6, като точката се изменя и допълва със следния текст:

„Избирателите се допускат да гласуват и в случаите, когато удостоверяват самоличността си пред СИК извън страната с лична карта или паспорт, чийто срок на валидност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г., като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.“

За повече подробности: https://www.cik.bg/bg/decisions/2138/2021-02-26

 

Съобщение на ЦИК: 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

Със свое Решение, публикувано вечерта на 26 януари, ЦИК одобри образеца на Заявление за гласуване извън страната.

Образецът е Приложение № 21 и може да бъде свален от сайта на ЦИК, където са поместени и другите приложения, одобрени от ЦИК: https://www.cik.bg/bg/decisions/1954/2021-01-26

Образецът (приложение №21) можете да свалите и директно от ТОЗИ ЛИНК. 

Напомняме, че Чл. 16. (1) от Изборния кодекс гласи: „Български гражданин, който има право да избира при избори за народни представители,  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  и  за президент и вицепрезидент на републиката и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни (до 9 март) преди изборния ден чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено  лично  или  изпратено  по  пощата  чрез  писмо  до  дипломатическото  или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

Обръщаме внимание, че съгласно Изборния кодекс „изпратеното по електронна поща сканирано заявление не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 ИК.“ 

Адресът на Посолството, на който могат да се изпращат заявленията е: 
Embassy of Bulgaria, 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, UK

ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НС 2021 В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Информираме, че във връзка с организирането на насрочените за 4 април 2021 г. избори за Народно събрание беше създаден специален интернет адрес на Посолството на Република България в Лондон, на който да бъдат изпращани всички запитвания и предложения относно организирането на изборите за НС в Обединеното кралство.

Интернет адресът е: izboriNS21UK@mfa.bg

На този адрес организациите на българските граждани може да изпращат свои предложения за местоположението на избирателните секции.

 

Решение № 1992-НС от 05.02.2021г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

https://www.cik.bg/bg/decisions/1992/2021-02-05

Решение № 1993-НС от 05.02.2021г. на ЦИК относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.

https://www.cik.bg/bg/decisions/1993/2021-02-05

 

Полезни връзки: 
www.cik.bg
        ***
Получени в Посолството предложения за откриване на секции:
1. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГРАД “WORCESTER”
До г-н МАРИН РАЙКОВ , посланик във ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Копие
Г-н Иван Найденов
Постоянен секретар, МВн
Ръководител група “Избори 2021”
Г-н Димитър Иванов
Глобален координатор, Мрежа на изборните доброволци по света
От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в град Worcester ( включително прилежащите : Hereford, Gloucester, Evesham, Cheltenham, Tewkesbury, Stourbridge, Bromsgrove, Kidderminster, Stourport on Severn и Alcester всичките в рамките на 30 минути шофиране с кола или градски транспорт)
Уважаеми Дами и Господа,
Констатираме огромен интерес за изборите на 4 април 2021 година от сънародниците, живеещи в и около Worcester
Вече събрахме необходимите 60 заявления ( Worcester-122, Hereford-36 и Gloucester-59 със съгласие за обща избирателна секция ) .
Отправяме искане за отваряне на секция в град Worcester на адрес : No2, Westbury Street, WR1 1NW – Център за подпомагане на Европейските граждани 
Осигурено е помещение на два етажа, три отделни зали от около 600 квадратни метра закрита и около 500 кв.м открита площ на цена 300 pound , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.
Също така имаме и съгласието на 9 лица за членове на изборната комисия плюс няколко помощници.
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в град Worcester да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството във ВЕЛИКОБРИТАНИЯ , съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в град Worcester е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.
От името на Инициативния комитет за секция в Worcester
Лице за контакт на инициативата : Петър Стойнов Стойнов
Тел:(+44) ‪07514 111 507
2. 

 До г-н Марин Райков,

Посланик в Лондон, Великобритания

e-mail: izboriNS21UK@mfa.bg

 Копие:

Г-н Иван Найденов

 Постоянен секретар, МВнР

Ръководител група “Избори 2021”

e-mail: ivan.naydenov@mfa.bg

Г-н Димитър Иванов

Глобален координатор, Мрежа на

Изборните  доброволци по света

 e-mail: dimiter.ivanov@outlook.com

От: 1. Българската общност в Крю/ Bulgarian Community Centre Crewe

2.Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Крю /Crewe

 1. БНУ „ Българче“ Крю

Уважаеми Дами и Господа,

Пишем от името на българската ни общност в Крю- граждани, които доброволно се загърбихме с организацията на изборна секция  за предстоящите на 04-ти Април 2021 – Парламентарни избори.

Констатираме много огромен интерес  на сънародниците, живеещи в и около нас  . Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Крю на адрес: 39 VICTORIA STREET, CREWE, CW1 2JG

Към настоящия момент имаме подадени  152 онлайн заявления.

Имаме  одобрение да използваме помещение /заведение за Избрателна секция- 39 Victoria Street, Crewe, CW1 2JG, “Riminis Coffee Lounge”.  Мястото е подслонявало избирателните ни секции през 2017та и  2019та също. Намира се в центъра на града, в непосредствена близост  до ASDA, който с безплатен паркинг в неделя. На наше разположение ще имаме добра интернет връзка и всичко  необходимо за техническата обезпеченост в изборния ден. Помещението е оборудвано с климатична и вентилационна система, която ще позволява да се отоплява равномерно , както и да се вкарва свеж въздух предвидени по английските разпоредби в условия на пандемия!

Имаме и необходимият брой членове и доброволци за да вземат участие във формирането на Изборна комисия.

 Избирателна секция в Крю/ Crewe ще е стратегически  добро решение. От географска гледна точка Крю е удобно място за българи живеещи както в населеното място, така и в  заобикалящите  го градове. За последните  4-ри години  се забелязва увеличение на българите избиращи да живеят в тази част на Англия, тъй като има голямо промишлено производство-Bentley Motors, APS salad, Bright Star и др.  За българите от Честър, Стафорд, Стоке он Трент, Уинсфорд, Телфорд и Шрусбъри нашият град Крю ще е удобно място за гласуване, тъй като имаме най-добра локация и транспортни връзки с всичките изброени градове. Намираме се на М6 и имаме една от най-големите и възлови ЖП гари в страната.

Някои от нашите избиратели  са  в напреднала възраст, други щастливо очакват дете  и  подвижността им е също ограничена.  Риска за тяхното здраве при текущата пандемична обстановка е доста завишен.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

С настоящето писмо  ние нямаме за цел да отнемем възможността на наши сънародници, които живеят в други градове на Великобритания  да упражнят конституционното си право на вот. С цялото ни уважение, „безпрецедентното“ предложение за открит диспут за  Искренено се надяваме да срещнем разбиране и подкрепа в тази пандемична обстановка  и  сициалната парализа в която с енамира Великобритания и света като цяло.  Единствено разумно разрешение ние виждаме в належащи промени в Избирателния кодекс или временно  отменяне на ограничението от 35 секции.

 

_____________________

Уважаеми Дами и Господа,

Пиша в допълнение към писмото -Молба предложение за местоположение на секция и кандидат членове на СИК в гр.Крю от 22.02.2021

В качеството си на председател на българската общност в Крю, основател на БНУ ”Българче”, както и член на местния Rotary Club Crewe,  давам изричното си съгласие като собственик на стопанисвания от мен обект, посочен за изборна секция ”Riminis Coffee Lounge” находящо се на :

39 Victoria Street, Crewe, CW1 2JG да бъде предоставен БЕЗВЪЗМЕЗДНО  за ползуване в дните за провеждане на изборите за Народно събрание 2021

Към настоящия момент имаме подадени  170 онлайн заявления.

  Мястото е подслонявало избирателните ни секции през 2017та и  2019та също. Намира се в центъра на града, в непосредствена близост  до ASDA, който е с 1000 местен безплатен паркинг в неделя. Автогарата е само на метри от центъра, където се намира и обекта ни. Помещението е с площ от 105 кв.м., има изградена професионална кухня, 2 тоалетни пригодени за майки с бебета, склад-който ще се ползува за изборна стая/кабина. На наше разположение ние от комисията ще имаме добра интернет връзка и всичко  необходимо за техническата обезпеченост в изборния ден. Помещението е оборудвано с климатична и вентилационна система, която ще позволява да се отоплява равномерно , както и да се вкарва свеж въздух предвидени по английските разпоредби в условия на пандемия!

За дългия изборен ден съм предвидил безплатна храна, топли и студени напитки за всички членове и доброволци, които ще вземат участие в протичането на изборния процес.

Имаме и необходимият брой членове и доброволци за да вземат участие във формирането на Изборна комисия. По долу съм приложил и техния списък!

 Избирателна секция в Крю/ Crewe ще е стратегически  добро решение. От географска гледна точка Крю е удобно място за българи живеещи както в населеното място, така и в  заобикалящите  го градове. За последните  4-ри години  се забелязва увеличение на българите избиращи да живеят в тази част на Англия, тъй като има голямо промишлено производство-Bentley Motors, APS salad, Bright Star и др.  За българите от Честър, Стафорд, Стоке он Трент, Уинсфорд, Телфорд и Шрусбъри нашият град Крю ще е удобно място за гласуване, тъй като имаме най-добра локация и транспортни връзки с всичките изброени градове. Намираме се на М6 и имаме една от най-големите и възлови ЖП гари в страната.

Някои от нашите избиратели  са  в напреднала възраст, други щастливо очакват дете  и  подвижността им е също ограничена.  Риска за тяхното здраве при текущата пандемична обстановка е доста завишен.

Надявам се , че молбата ни ще бъде удовлетворена!

От името на Инициативния комитет за секция в гр. Крю,

Председател на Bulgarian Community Centre и основател на БНУ ”Българче”:

С уважение

Тезджан Сабри

07999918999

tezdzhan.sabri@gmail.com

 

___________________

 

От: Tezdzhan Sabri <tezdzhan.sabri@googlemail.com>
Изпратено: 01 март 2021 г. 13:05
До: izboriNS21UK; Ivan Naydenov; dimiter.ivanov@outlook.com; cik@cik.bg
Тема: Недостатъци на предложеното помещение за ИС от Посолството в Честър/Великобритания и предимства на предложеното помещение за ИС в Крю/Crewe

От
1. Българската общност в Крю/Bulgarian Community Centre Crewe
2. Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Крю/Crewe
3. БНУ “БЪЛГАРЧЕ” КРЮ
 Уважаеми Дами и Господа,
Пишем Ви от името на българската общност в Крю отново с молба за преразглеждане на нашето предложение за изборна секция в гр. Крю/CREWE.
Моля, да се има в предвид географското разположение на предложената от вас ИС в Честър- “Mercure Chester Abbots Well Hotel”.
Недостатъци:
1.Няма достатъчно голям паркинг за сънародниците , които ще идват от градове като Crewe, Liverpool,  Wrexham,  Oswestry,  Stoke on Trent  .
Хората ще бъдат разочаровани от дългия път и възмутени от обстоятелствата ако не могат да гласуват, защото няма да има място за паркиране!
2.Отдалечената локация е неудобна и за самите хора които живеят в Честър , ще трябва да вървят между 40 и 60 мин.и нагоре за да стигнат до този хотел , който е разположен в нищото,  в някаква обработваема земеделска земя!
3. Имат по-малко подадени онлайн заявления за гласуване от нас!
4.В неделя  влаковете са на разположение до 16.00ч, а автобусните линии са през час или почти ги няма до тази точка. В периода между 11.00ч и 18.00ч когато в изборната секция ще е най-натоварено, хората без да са гласували ще трябва да си тръгнат още в 15.00ч за да си хванат последния влак и да могат да се приберат
5. Няма да са на разположение обекти , които да предлагат храна и напитки!
6. В градовете като Crewe, Liverpool,  Stafford и Stoke on Trent живеят над 5000 българи, какво ще стане ако една трета само от нас пристигнат по едно и също време, неописуем хаос!
Предимства на ИС-Крю/Crewe
1. Намира се в “Центъра на Града”-удобна за нашите сънародници!
2. На еднакво разстояние от съседните градове- Stafford,  Stoke on Trent,  Chester, Liverpool,  Telford,  Shrewsbury,  Oswestry,  Market Drayton !
3. Непосредствена близост до М6-автомагистрала!
4. Голям и широк тротоар пред ИС-може да се извива опашка от 300/400 човека на разстояние от по 2м.!
5. Голям безплатен паркинг на гърба на самата секция- 1000 паркоместа!
6.Предвидено е “Еднопосочно движение на гласоподавателите” вътре в изборната секция!
7. Безплатно помещение- което няма да струва нищо на Посолството!
8. Доброволци, които да приканват хората и да следят за реда и спазването на дистанция по между им!
9. Безплатни маски за гласоподавателите, които нямат такива!
10. Безплатни сини химикали за всеки гласуващ!
11. Онлайн видео връзка!
12. Статичен термометър, който ще е поставен отвън пред самата секция!
13. Около 200 подадени онлайн заявления!
14. ИС-Крю е в непосредствена близост до ASDA, Pound Bakery и други обекти предлагащи храна и напитки в Неделя!
Моля вижте сателитните снимки , които съм приложил, като неоспорими доказателства на написаното!
Искрено се надявам да обмислите добре предложението ни и да вземете правилното решение,  преди това да е твърде късно!
С уважение
Тезджан Сабри
Председател на “Българската общност Крю”

 

3. 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в гр.Питърбъроу.

Уважаеми Дами и Господа
Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Питърбъроу . Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в гр.Питърбуроу на адрес
Peterborough PE2 9AG Grove street  South Grove Community Centre.
Осигурено е помещение от 110 квадратни метра на цена 300 £, което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр.Питърбъроу да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Великобритания, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в гр.Питърбъроу е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в гр.Питърбъроу.

Маринела Иванова Георгиева
Тел: ‪07747228122
e-mail: mimi_g81@abv.bg

4. 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Ковънтри

 

Уважаеми Дами и Господа

 

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Ковънтри и в целия Уоруикшър. По традиция бяхме едни от първите, които събраха необходимите 60 заявления (към 22 февруари 2021 – 157 заявления). Отправяме искане за отваряне на секция в Ковънтри на адрес:

Ramada Hotel Coventry

The Butts

Coventry

CV1 3GG

 

Осигурено е помещение от 73 квадратни метра на цена £250.00 (250 британски паунда), което отговаря на всички противоепидемичните изисквания. Хотел Рамада се намира в непосредствена близост до центъра на Ковънтри и ЖП гарата в града, която се намира на възловата линия Лондон-Бирмингам. Районът е със свободно паркиране, което ще улесни пътуващите с лични коли. Достъпът до залата е лесно осъществим и за трудноподвижни хора. Нашите доброволци ще са на линия, за да помагат на нашите съграждани, които имат нужда от помощ с придвижването в сградата. Хотелът естествено предоставя безжичен интернет, първокласни вентилация и санитарни помещения.

 

Избирателна секция в Ковънтри има от 2013 година и активността винаги е била висока. Наличието на голяма и сплотена общност спомага за избирателна активност по-голяма от тази в по-големи градове. Добре развитата и диверсифицирана икономика привлече много българи в Ковънтри, затова се очаква да гласуват много повече от гласувалите през 2017г. В Ковънтри също са идвали да гласуват българи, живеещи не само в Уоруикшър (градовете Лемингтън Спа, Уоруик, Стратфорд ъпон Ейвън, Нънийтън, Ръгби), но и в близките графства – Лестършър, Нортхямптъншър, Устършър и Стафордшър.

 

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

 

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Ковънтри да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

 

Имаме съгласието на повече от 10 лица да бъдат част от изборната комисия или доброволци. Данните ще бъдат предоставени на Посолството веднага щом бъдат изискани.

 

Оценяваме съдействието, което нашето посолство ни оказва, и усилията, които всички вие полагате в тази невероятно трудна обстановка. Изразяваме дълбоката си убеденост, че чрез откритост и прозрачност представителството на Република България ще се справи успешно с трудната задача да осъществи координация с българските общности в условията на пандемия и свръхзасилен интерест към Изборите за 45-о Обикновено Народно Събрание от страна на българите намиращи се във Великобритания.

 

Инициативата за секция в Ковънтри е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Ковънтри

Десислав Димитров

Тел: ‪07595699878

e-mail: desislav.v.dimitrov@abv.bg

 

5. 

 

Уважаеми госпожо/ господине,
Пишем Ви от името на Асоциация “Българска култура и образование”, гр. Арма, Северна Ирландия.
ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НС 2021 В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО желаем да изразим предложението си за разкриване на
секция в гр.Арма.
Моля да ни изпратите повече информация относно предстоящите избори, подаването на заявления за участие на българските граждани в изборите и условията за организиране на МИК.
Имаме кандидат членове за избирателната секция, но трябва да сме сигурни, че отговарят на изискванията ако има такива.
Моля да ни изпратите необходимите административни формуляри за организацията около изборите!
Имаме опит при организацията на избори на територията на Северна Ирландия в предходни години и сме готови отново да съдействаме при провеждането им в гр. Арма.
С уважение,
Управителен съвет при АБКО
Анелия Христанова-Председател АБКО
Валентина Стефанова- координатор проекти АБКО, Училищен ръководител на ПБУ “Иван Вазов” и местен координатор за изборите в Северна Ирландия.
Тел. за контакт: 07970184344- Валентина
_____________________

24.02.2021 г.                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СЕКЦИЯ

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около гр. Арма, Северна Ирландия. Вече събрахме необходимите 60 заявления (към днешна дата: 133). Отправяме искане за отваряне на секция в гр. Арма на адрес:

Armagh Business Centre,2 Loughgall Road, Armagh, BT61 7NH

ИЗБОРНО ПОМЕЩЕНИЕ

Помещението, както и приземните части към Бизнес центъра ще могат да бъдат използвани в събота и неделя, единствено от българската общност и за целите на изборния ден. Това ще позволи да се спазят всички изисквания от Британското правителство във връзка с Ковид-19 и значително да се намали риска от разпространение, както и спазването на всички правила за провеждане на изборния ден.

 • Помещението е разположено на втори етаж, като до него се стига с асансьор и/или по широко стълбище, което осигурява подходящ достъп за възрастни хора или хора с увреждания, които желаят да гласуват.
 • Има прозорци, отопление, необходимите маси и столове за членовете на СИК.
 • Помещението позволява създаването на One way in, One way out система за провеждането на безопасни Ковид-19 избори.
 • За ползване ще ни бъдат предоставени необходимите интернет, компютър, принтер (заплаща се допълнително) и скенер за изпращането на материали и комуникация с ЦИК през Изборния ден.
 • Бизнес сградата разполага с множество санитарни помещения, вкл. такива за хора с увреждания.
 • В същата сграда се помещава и ПБУ „Иван Вазов“, чиито помещения ще бъдат приспособени като допълнителни за попълване на декларации в изборния ден, при спазване на необходимите санитарни мерки ( осигурени от АБКО).
 • Дезинфекцията на помещенията преди и след изборния ден ще са осигурени от АБКО (ще се заплаща допълнително).

Осигуреното помещение е над 70 квадратни метра на цена около £354, което отговаря на всички противоепидемични изисквания.

 В сградата има възможност за еднопосочно движение от три входа/изхода, тоалетни помещения, място за почивка на СИК, асансьор, интернет. Пред сградата има голям безплатен паркинг и възможност за над 50 паркоместа със свободни пространства за разпределение на опашка в изборния ден.

 Имаме предложение за СИК- Арма в състав от седем доброволци плюс три резерви за съставяне на изборна комисия, чиито имена и лични данни сме готови да Ви изпратим преди изтичането на законовия срок за това. Подготвяме се за прецедент в изборните секции- висока избирателна активност, пандемия и стриктно спазване на ограничителните мерки, които за Северна Ирландия са удължени до 1 април. Имаме готовност да намерим още доброволци, които да се включат почасово в изборния ден и да помагат пред избирателната секция.

Българската общност в Северна Ирландия (в частност, обединена община Арма-Банбридж-Крейгавън, наброява по официални данни на Британското правителство над 2000 души). Общността в Арма активно е участвала в изборния процес през последните няколко години, като се надяваме това да продължи и занапред.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр. Арма да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в гр. Арма е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина. 

С уважение,

От името на Инициативния комитет към АБКО, Северна Ирландия за секция в гр. Арма

Валентина Стефанова

Координатор за изборите в Северна Ирландия 

Тел: 0044 7970184344                            

 e-mail: abce.ni@yahoo.co.uk

 

6. 

 

От:

 1. Българската общност в град Честър/Chester
 2. Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в град Честър/Chester

Уважаеми Господа,

Отправяме към Вас молба за отваряне на изборна секция за предстоящите парламентарни избори на 04-ти април 2021 в гр. Честър, Великобритания.

Към момента имаме огромен брой запитвания от българите, живеещи в областта относно отварянето на избирателна секция в гр. Честър. Смятаме, че град Честър/Chester е изключително подходящ, тъй като града е с много добро, стратегическо разположение в района. ( North West of England and North Wales). Отваряне на избирателна секция в града, би било много лесно достъпно от повечето точки на северозападна Англия и северен Уелс, където има много голяма българска общност. Manchester, Liverpool, Wrexham са на разстояние по-малко от 25 мили.

                Осигурено е помещение с адрес : Mercure Chester Abbots Well HotelWhitchurch Road,Christleton,Chester,CH3 5QL

               Съгласие за членове на изборната комисия са дали 7 лица плюс две резерви. Необходимите 60 заявления са на лице и към настоящия момент подадените заявления от българи в областта са 120.

                Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена и информация за откриване на изборната секция ще бъде публикувана на страницата на посолството във Великобритания.

През последните 7 години в Честър са се провеждани няколко пъти избори и  винаги е имало голям брой активност, благодарение на добра организация и безпроблемно протичане на изборите.

От името на инициативния комитет за отваряне на изборна секция в град Честър.

Лице за контакт: Йоана Дивейни

Тел: (+44) 07854375281

e-mail: yoana.devaney@pursgloveandbrown.co.uk

Поздрави

Yoana Devaney

 

____________________

От:

 1. Българската общност в град Честър/Chester
 2. Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в град Честър/Chester

Уважаеми г-н Райков,

От името на доброволците за откриване на избирателна секция в град Честър желаем да внесем отговор на отправените критики от българската общност в Крю, с представител г-н Тезджан Сабри. Смятаме, че изнесените доводи са необосновани и безпочвени, което ни задължава да внесем яснота. В миналото в Чеcтър са се отваряли нееднократно избирателни секции и изброният ден е протичал гладко и без проблеми. В текущата изборна комисия има членове представители на градовете Ливърпул, Освестъри и Честър, като целта на това разнообразие е да сме единни като българска общност и да не се делим по месторайони. При отварянето на първата избирателна секция беше направено запитване до органите на реда за броя на българските граждани, живеещи в окръг Чешър и подадената от тях информация показа изключително голям процент българи в района. Това беше и една от причините за отварянето на първата избирателна секция в Честър. Смятаме, че с опита, който имаме ние можем да подсигурим спокоен изборен ден.

По повод на отправените критики във връзка с местоположението на предложената от нас избирателна секция, искаме да подчертаем нашите подбуди за направения избор. Той се обосновава от следното:

 1. Наличие на две зали с голяма квадратура от 100 квадрата, които позволяват спазване на препоръчителната дистанция от два метра и ни дава гъвкавост в зависимост от потока на желаещите да гласуват;
 2. Безпрепятствено разделяне на човекопотока, като същият се осъществява еднопосочно;
 3. Наличие на съоражения, подсигуряващи достъп до залите за гласуване на хората с увреждания;
 4. Хотелът разполага с паркинг от 80 паркоместа, които са предоставени за ползване безвъзмездно;
 5. Хотелът се намира на 2 мили от центъра на града и е леснодостъпен както пеша, така и с автомобил. В същото време е извън обсега на натоварените и рискови централни улици, с което се намалява риска от заразяване с COVID и уязвимите гласоподаватели спокойно могат да дадат своя вот.
 6. Подсигурени са 3 кабини за гласуване, които са разположени далеч една от друга, с оглед на спазване на противоепидемичните мерки и запазване тайната на вота;

По повод на изнесената информация за транспортните връзки:

 1. Цикличността на междуградския и градския транспорт е 30 минути;
 2. Хотелът се намира на главен път А41, което го прави изключително лесно достъпен с автомобил;

По повод на критиките, свързани с липсата на топла храна, предоставена на гласоподавателите, ние смятаме, че това е предпоставка за струпване на много хора на едно място, което е в конфликт с противоепидемичните мерки и желаем да го избегнем.

По повод на броя подадени заявления за гласуване, можем да кажем, че подадените заявления за Честър към 01/03/2020 , в 20:07ч. са 171 броя, а тези подадени за гласуване в Крю са 164 броя. Това може да бъде проверено лесно и от всеки на страницата на посолството, тъй като информацията е изнесена и достъпна за всеки български гражданин.

Във връзка с консумативите, нужни в изборния ден, като маски, химикали, дезинфектанти и прочие, то това са пособия налични по презумция и не смятаме, че наличието им подлежи на съмнение.

От името на членовете на комитета желаем да болагодарим за Вашето време и възможможността, която ни е предоставена.

С уважение:

               Йоана Дивейни

               Росица Иванова

 

 

7. 

 

Предложение за местоположение на изборна секция в град Бристол

Уважаеми Г-н Райков,

Българската общност в Бристол и в околността е подала над 60 заявления за гласуване. От името на българите живеещи в района, съгласно Решение № 1992-НС от 05.02.2021г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г  и чл. 14, ал. 2 и ал. 3 ИК въз основа на подадените заявления по чл. 16, ал. 1 ИК, се надяваме отново да ни разрешите да отворим изборна секция с адрес: 56 West Street , St. Philips, Bristol, BS2 0BL. Помещението отговаря напълно на всички противоепидемични изисквания. Наемът на помещението за  3-ти и 4-ти април е в размер на 500 паунда плюс VAT. Имаме и състав от седем доброволци плюс три резерви за съставяне на изборна комисия , чиито имена и лични данни сме готови да Ви изпратим преди изтичането на законовия срок за това.

Българската общност в Бристол и околността , активно е участвала в изборния процес през последните няколко години , като се надяваме това да продължи и занапред.

Ако имате допълнителни въпроси ,моля не се колебайте да се свържете с мен на посочения по- долу телефонен номер.

С уважение,

От името на българската общност в Бристол,

Димитър Димитров.

Тел: 00447546659704.

 

8.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Моля приемете в приложение писмо на вниманието на г-н Марин Райков.

За район:

London – Sutton и Croydon – комбинирана секция

покриващи прилежащите райони и околията

Mitcham, Streatham, Thornton Heath, New Addington, Crystal Palace, Orpington, Norbury, Crawley, Redbridge, Redhill, Horley, Bromley, Horsham и други райони.

Предложение за сграда:

Holliday Inn, Sutton

Gibson Road,

Sutton

SM1 2RF

England

Координатор:             

Zornitsa Rangelova

4Bulgaria@gmail.com

+447542003516

 

9.

 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Брайтън, Великобритания със съдействието на BG Society Brighton

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Брайтън.  Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Брайтън  на адрес

Brighton Town hall, Bartholomew Square, Brighton, BN1 1JA.

 

Осигурено е помещение , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Брайтън да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

 

Очакваме предложенията за членове на СИК Брайтън, дадени в приложения файл, да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Брайтън е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на BG Society Brighton Инициативния комитет за секция в Брайтън.

 

Лице за контакт на инициативата:

Вяра Томова

e-mail: bulgariansocietybrighton@gmail.com

 

10.

 

Уважаеми Дами и Господа
Констатираме огромен интерес към изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около гр.Лийдс, Великобритания. Вече събрахме необходимите 60 заявления и броят им се увеличава. В момента са 95, а освен това и в близкия Йорк вече има над 35 събрани заявления.
Отправяме искане за откриване на секция в Лийдс с адрес, който е бил използван и на предишни избори:
Holiday Inn Express Leeds, City Centre Armouries , Armouries Drive , Clarence Dock, Leeds LS10 1LE

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Лийдс да бъде публикувано на страницата на Посолството, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.
Моята роля в процедурата е като администратор на групата във Фейсбук на българите в Лийдс да стимулирам интерес, подаване на заявления и да координирам процеса на база на опит с предходни избори. Намирам се в България и за това моля кореспонденцията да бъде с посочените по-горе, като пращате и до мен, в копие.
Моля за входящ номер с обратен мейл.
 
С уважение,
Рангел Колданов
rkoldanov@gmail.com
11.
Здравейте!
Изпращам Ви снимки на новото ни предложение за секция – Community Centre, 29 Lewis Street, Eccles, M30 0PY.
Помешението е около 50 кв.м., има тоалетна, има кухненска част също (за да могат членовете на комисията да имат достъп до вода, както и да се подкрепят с топла напитка).
Центърът работи постоянно, има статус на Covid free сграда (мога да предоставя документацията им).
Има възможност за еднопосочно движение на избирателите – има независими един от друг вход и изход от помещението.
Има wi fi, налични компютри и принтер, които може да използваме.
Няма ограничение за часовете, в които можем да използваме сградата, ако се наложи да останем до късно.
Ще ни предоставят възможност предния ден да преаранжираме помещението, съобразно нашите нужди, както и да изградим тъмната стаичка за гласуването.
Относно паркирането – центърът се намира на тиха уличка, с паркоместа, наблизо (20 м) има училище, чиито паркинг в неделя е празен. Наблизо има и парк, пред чиито вход също има къде да се паркира.
Заплащането е 10 паунда на час.
Относно локацията:
– В Манчестър българите не живеят в хомогенни групи в определени квартали, разпръснати сме навсякъде, Но ако има място, където да сме събрани повече българи – това са Екълс/Суинтън/Салфорд. Така, че секцията би била близо до най-концетрираната част от Българската група в Манчестър;
– Относно идващите от други населени места – помещението, което предлагаме е много близо до М60 (както се вижда от едната снимка) – на практика е лесно достъпно както от всяка точка на Манчестър (М60 е околовръстното шосе на Манчестър), така и от Ливърпул, Болтън, Уорингтън, Блекпул, Бърнли и пр. Практиката показва, че болшинството хора се придвижват с автомобили (уточнявам, защото знам, че не за всички градове важи това).
– за хората, които ще пътуват не с кола, а с влак – Патрикрофт гарата е на 700 м от предлаганото помещение (прилагам снимка)
– Автобуси спират на Ливърпул роуд, най-близката спирка е на 50 м.
– относно центъра на Манчестър – той е удобен главно за студентите, които в момента са си вкъщи. За останалите е проблем, заради придвижжане, паркиране, намиране на мястото.
Относно нас:
– да, не сме организирали предишни избори, но от около 2 години правим български събирания и участваме в организирането на културни събития за българите в Манчестър (театри и кина). Поради естеството на работата ни (бг магазин) имаме чест контакт с голяма част от българите не само в Манчестър, но и околността. Страницата на магазина ни се следва от над 3400 човека. Отделно имаме същите чести контакти с българската общност в Ливърпул, където също имаме магазин – за Ливърпулската група българи помещението, което предлагаме също ще е удобно – намира се на 35 минути с кола от Ливърпулския ни магазин).
Ако имате въпроси или нужда от още информация, моля пишете или се обадете.
Поздрави!
Викториа Найденова
vrn23@yahoo.com
 ________________________________________
От: Vicky Naydenoff <vrn23@yahoo.com>
Изпратено: 24 февруари 2021 г. 13:45
До: izboriNS21UK
Тема: ManchesterЗдравейте отново!
В допълнение към имейла ми от понеделник и във връзка с постъпилото още едно заявление за откриване на избирателна секция в град Манчестър:
Страхотно е, че има активност в подкрепа на възможността българската общност в Манчестър да гласува, дори от местни организации, които не бяха активни в последно време.
Имахме много запитвания на място в магазина и по телефоните от българи от Манчестър и региона, особено в последните дни. Предполагам избирателната активност ще е се е голяма. С оглед мненията на сънародниците и с желание да помогнем да осъществят правото си на глас, уточнявам следното:
Помещението, което предлагаме за изборна секция няма да струва на Р България нищо. Използването му ще е безплатно.
Както писах и в понеделник паркоместа има и те са безплатни.
Готови сме с изборна комисия и доброволци.
Успех с организирането на изборите във Великобритания и очакваме Вашето решение!
Виктория Найденова
12.

Subject: Предложение за откриване на Секционна Избирателна Комисия (СИК) в района на Голям Манчестър с основен център – Манчестър.

Уважаеми г-н Райков,

Информираме, че във връзка с организирането на насрочените за 4 април 2021 г. избори за Народно събрание, в качеството си на Председател на организацията Българска Общност Манчестър ([www.manchesterbg.org]www.manchesterbg.org), сформирахме изборен екип и имаме готовност отново за осми път да сътрудничим на Българското Посолство във Великобритания като организираме СИК в Манчестър за всички български граждани на територията на Голям Манчестър (Greater Manchester).

По традиция подготовката за изборите започна рано. През м. януари, след разговор с представители на Посолството изразихме нашата готовност да организираме СИК. Разполагаме с нужен брой членове на СИК – 7 редовни и 3 резерви, като имаме готовност да наберем допълнителен брой членове при необходимост. Като организатори във всички предходни избори през последнтие 6 години на територията на Голям Манчестър имаме необходимият опит за организирането на СИК.

След направени посещения на 5 различни места през последните 3 седмици и проучване сред български граждани живущи на територията на Голям Манчестър успяхме да намерим най-подходящото място.

Предложение: The Castlefield Hotel, с адрес:

The Castlefield Hotel,

Liverpool Road,

Manchester,

M3 4JR, United Kingdom

 

Помещението се намира на централно и леснодостъпно място с голяма историческа значимост за гр. Манчестър – Castlefield.

Хотел Castlefield разполага със собствен безплатен паркинг и предлага залa с климатик, естествена дневна светлина и прозорци. Хотела предлага пълно съдействие при организирането на събитието спазвайки всички Ковид-19 изисквания разпоредени от правителството на Великобритания.

Хотел Castlefield ще обслужва само български граждани на 4 април 2021г., и в хотела няма да има настанени други гости. Това означава по-голяма площ извън изборното помещение, което ще позволи за спазване на всички противоепидемични мерки и намали риска от разпространение на Ковид-19.

РАЙОН CASTLEFIELD

Castlefield е защитена зона на град Манчестър в Северозападна Англия. Района е с голяма историческа значимост за Манчестър защото тук се намират останки на римската епоха от крепостта Мамуций или Манкуний, която дава името си на Манчестър. Тук е разположена крайната точка на канала Бриджуотър, първия в света индустриален канал, построен през 1764г.; най-старият склад на канал, отворен през 1779г.

Срещу предложеното местоположение за СИК в Манчестър се намира първата пътническа железопътна линия в света и крайна пристигаща точка на железопътната гара Liverpool Road през 1830г. и първият железопътен склад, отворен тук през 1831г.

ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ

Хотел Castlefield

 •      Разполага с БЕЗПЛАТЕН осветен, ограден и сигурен паркинг за 54 автомобила.
 • Хотел Castlefield се намира само на 450 метра от станцията на метрото Deansgate – Castlefield, градската трамвайна система на Манчестър. Метрото се свързва директно с гарите Пикадили и Виктория, двете основни жп гари в Манчестър.

–          Гара Deansgate, която е на основната линия в Манчестър, и е на две спирки от централната гара –  Manchester Piccadilly, която е удобна за Borough of Tameside и пристигащи от Stockport.

–          Гара Salford Central, която е удобна за пристигащи от Bolton и Wigan.

 • Трамвайната спирка Deansgate-Castlefield, което позволява пристигането от всички точки на Голям Манчестър включително: Bury, Rochdale, Oldham и Trafford.
 • Извън главния вход на Музея на науката и индустрията, само на 250 метра от хотел Castlefield се намира спирката на безплатните автобуси на метрото. Номер 3 метробусове, които свързват централните части на Манчестър с всички жп гари и централни атвтобусни спирки.

 

ИЗБОРНО ПОМЕЩЕНИЕ

Помещението, както и приземните части към хотела ще могат да бъдат използвали през целият изборен ден. Това ще позволи да се спазят всички изисквания от Британското правителство във връзка с Ковид-19 и значително да се намали риска от разпространение.

 • Помещението е разположено на приземен етаж, което позволява за възрастни хора или хора с увреждания да гласуват.
 • Има прозорци, отопление, необходимите маси и столове за членовете на СИК.
 • Помещението позволява създаването на One way in, One way out система за провеждането на безопасни Ковид-19 избори.
 • За ползване ще ни бъдат предоставени необходимите интернет, компютър, принтер (заплаща се допълнително) и скенер за изпращането на материали и комуникация с ЦИК през Изборния ден.
 • Хотела предлага мъжка и женска тоалетна.

 

С уважение,

Георги Гущанов

/Председател Българска Общност Манчестър/

manchesterbg@protonmail.com
13. 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Кеймбридж.

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Кеймбридж. Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Кеймбридж на адрес:

Clayton Hotel Cambridge

27-29 Station Rd,

Cambridge CB1 2FB

https://www.claytonhotelcambridge.com/meetings/meeting-rooms/

Осигурено е помещение от повече от 150 квадратни метра на цена £900.00 , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Кеймбридж да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на СИК Кеймбридж, дадени в приложения файл, да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Кеймбридж е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Кеймбридж

Бернард Конфортов

Тел: +447764293013

e-mail: bkonfortov@yahoo.co.uk

 

14. 

 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Kilkeel (Килкийл)

Уважаеми Дами и Господа

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Kilkeel. Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Kilkeel на адрес

The Naitilus Center, Rooney Road, Kilkeel, BT34 4AG

Осигурено е помещение от над 80 квадратни метра на цена £  , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в ххх да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

 

Очакваме предложенията за членове на СИК

Прецедател: Милена Александрова Божкова

Зам. Прецедател: Полина Руменова Йорданова

Секретар: Гергана Живкова Йорданова

Станимир Петров Миланов

Боряна Кръстева Петрова

Мариана Иванова Радева

Теодора Иванова Тодорова

Резерви:

Яница Тодорова Йорданова

Радослав Генчев Николов

Йордан Милчев Радев

 

дадени в приложения файл, да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс.

 

Инициативата за секция в ххх е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Kilkeel

Светослав Александров Божков (Лице за контакт на инициативата)

Тел: ‪00447514903650

e-mail: svetbozhkov@gmail.com

 

15.

 

Относно: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Хъл

Уважаеми Дами и Господа

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Хъл. Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Хъл/ Hull на адрес:

69 Coltman Street, Hull, HU3 2SJ

Осигурено е помещение от 60 квадратни метра на цена £250.00, което отговаря на всички противо-епидемични изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Хъл/ Hull да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Хъл е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Хъл

 

Нели Георгиева

Тел: ‪0044 7885 816 874

e-mail: georgieva.nelly@gmail.com

 

Станислава Желева

Тел: 0044 7715 275 636

e-mail: szheleva8@gmail.com

 

16.

 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Норич/Norwich/

Уважаеми Дами и Господа

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Норич/Norwich/. Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Норич/Norwich/ на адрес

Maids Head Hotel,

Tombland,

Norwich,

Norfolk

NR3 1LB

Осигурено е помещение от 79 квадратни метра на цена £ 450 , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Норич/Norwich/ да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

 

Очакваме предложенията за членове на СИК Норич/Norwich/, дадени в приложения файл, да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс.

 

Инициативата за секция в Норич/Norwich/ е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Норич/Norwich/

Павлина Боралиева

Тел: (+44) 0784 277 9565

e-mail: borixbg@yahoo.com

 

17. 

 

Тема: Аргументирано предложение за разкриване на СИК в Рединг

 

Уважаеми Дами и Господа,

Моля приемете в приложение писмо на вниманието на г-н Марин Райков.

Моля за входящ номер с обратен мейл.

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Рединг. Вече събрахме необходимите 60 заявления, като към днешна дата, събраните заявления са 142 бр. Смятаме, че град Рединг е изключително подходящ за разкриване на СИК, тъй като града е с много добро, стратегическо разположение в района, свързващ железопътен и транспортен хъб. Отваряне на избирателна секция в града, би било много лесно достъпно за следните райони – Reading, Woodley, Earley, Arbourfield, Newbury, Tatcham, Wokingham, Camberley, Basingstoke, западните части на Guildford, източните части на Swindon, Slough and Windsor area. Според официални данни, в района живеят повече от 3000 български граждани.

Отправяме искане за отваряне на секция в Рединг на адрес:
Winnersh Community Centre, 1 New Road, Sindlesham, RG41 5DU

 

Осигурено е помещение от 223 квадратни метра на цена £1200+VAT, което отговаря на всички противоепидемичните изисквания, както и два вход/изход за осигуряване на човекопотока да се движи в една посока. Сградата разполага с огромен паркинг, и зелени площи в съседство, което би послужило за изчакване на гласоподавателите и не струпването на хора. Залата се използва за провеждане на местни избори, като в момента се подготвя да поеме изборна секция за избори на 06.05. (UK elections). Прикачвам допълнителен файл с отговор на представител на залата.
В същото време, с цел да не утежняваме бюджета, предоставен за провеждане на избори 2021 в чужбина, запазваме правото на промяна на адреса, в случай, че получим по-евтина оферта от местата, където сме отправили запитване за наем на зала.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Рединг да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Съгласие за членове на изборната комисия са дали 7 лица плюс 1 резерва.

Инициативата за секция в Рединг е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Рединг

Виктория Влаховска
Член на Българската общност в гр. Рединг
Директор на БУ“Д-р Петър Берон“, гр. Рединг

Тел: ‪07517 824670

e-mail: victoria@vlahovski.net

 

18.

 

Тема: Предложение за секция във Великобритания,London-Surbiton

Предложение за образуване на секция във Великобритания,Лoндон-Surbiton

До г-н Марин Райков-посланик във Великобритания

имейл:izboriNS21UK@mfa.bg

Уважаеми дами/господа,

пишем от името на българите,живеещи в Лондон,в район Surbiton и прилежащите ерии.

Отправяме към вас молба за отваряне на изборна секция за предстоящите парламентарни избори на 4 април 2021 год.,

като се надяваме отново да ни разрешите отварянето на секция,както в няколко предходни избори.

По стечение на обстоятелствата и моментната епидемиологична обстановка,няма как да използваме старото помещение.

Предложението ни е за помещение-почти 140 кв.м.,находящо се в хотел,което отговаря на всички изисквания както от страна на ЦИК,така и от страна на Великобритания.

Залата е с вентилационна система,просторна,като има отделен вход,пригоден за инвалиди,както и просторен,безплатен паркинг зад хотела и по-малък пред самия хотел.

Цената за целия период на ползване е £1000.

Пред хотела има автобусна спирка,а гарата на Сърбитън е съвсем близо.

Имаме подадени 60 заявления,а в този момент те са 124 само за Сърбитън.

Като тук ще гласуват и българите от доста други ерии,като Кингстън,Ню Молдън,Чесингтън,Епсън,Уорчестър парк,Ричмънд,Хамптън,

Ишър,Кобам и още други,както и от населени места извън Лондон,които са в близост.

Ако прибавим и техните заявления,ще се получи една доста натоварена секция,така че се надявам искането ни да бъде удовлетворено.

Имаме готовност и с хората за СИК-7 човека+3 резерви+няколко човека доброволци.

Адресът на залата е:

Crowne Plaza hotel

Portsmouth Road

Surbiton

KT6 5QQ

Очакваме предложението да бъде публикувано на страницата на посолството в Лондон и моля за входящ номер с обратен имейл.

С уважение:Йоана Манджукова

e-mail:aniem@mail.bg

 

19.

От: 1. Българската общност в Stratford London

Уважаеми Дами и Господа,

Пишем от името на българската ни общност в Стратфорд Лондон – граждани, които доброволно се заехме с организацията на изборна секция  за предстоящите на 04-ти Април 2021 – Парламентарни избори.

Констатираме много огромен интерес  на сънародниците, живеещи в района . Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Стратфорд на адрес:

Holiday Inn London – Stratford City, 10a Chestnut Plaza, Westfield Stratford City, Montfichet Road, London, E20 1GL;

Съгласие за членове на изборната комисия са дали 7 лица плюс 3 резерви. Към настоящият момент имаме подадени  142 онлайн заявления.

На този адрес са били избирателните ни секции през 2017та и  2019та също.  Помещението е оборудвано с климатична и вентилационна система, която ще позволява да се отоплява равномерно , както и да се вкарва свеж въздух предвидени по английските разпоредби в условия на пандемия!

Избирателна секция на Стратфорд, Уестфийлд шопинг център ще е стратегически  добро решение. От географска гледна точка Стратфорд е удобно място за българи живеещи както в Източен Лондон, така и в  близки градове, имащи бърза и удобна връзка с голямата влакова гара на Стратфорд.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

С настоящото писмо  ние нямаме за цел да отнемем възможността на наши сънародници, които живеят в други райони на Лондон или в други градове във Великобритания  да упражнят конституционното си право на вот.  Искрено се надяваме да срещнем разбиране и подкрепа в тази пандемична обстановка  и  социалната парализа в която се намира Великобритания, и света като цяло.  Единственото разумно разрешение ние виждаме в належащи и незабавни промени в Избирателния Кодекс, а именно отмяната на дискриминационният чл. 14, ал.5, определящ отварянето на крайно недостатъчните за българите желаещи да упражнят правото си на глас във Великобритания, 35 секции за страни извън ЕС.

Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена и информация за откриване на изборната секция ще бъде публикувана на страницата на посолството във Великобритания.

Инициативата за секция на Стратфорд Лондон е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Стратфорд:

Станка Тодорова

07472406075

Best Regards,

Eng. Stanka Todorova
20.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Лутън, Обединено Кралство

Уважаеми Дами и Господа

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Лутън. Вече събрахме повече от необходимите 60 заявления. Лутън може да се представи като обединяващо звено за гласуване на целия район на север от Лондон.

Отправяме искане за отваряне на секция в Лутън на адрес:

146-158 Park street, LU1 3EY Luton Bedfordshire, UK

Осигурено е помещение от 90 квадратни метра на цена £200 , което отговаря на всички противоепидемични изисквания. Помещението разполага с отделни вход и изход, тоалетна, предверие и се ползва от местното Българско училище. Има три отварящи се прозореца, срещу които могат да се поставят параваните за гласуване. Разположено е на удобно, централно място с възможност за паркиране и е лесно достъпно с публичния транспорт. Имаме пълното съдействие от Управителя на сградата, който ще е член и на Изборната комисия. Прилагаме снимки на помещението.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Лутън да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на СИК Лутън, дадени в приложения файл, да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Лутън е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Лутън,

Павлина Костова

Тел: +447593161492

21.

 

Отн: секция Кардиф

 

Уважаеми г-н Райков,

Пишем ви от името на българската общност в Уелс относно предстоящите избори за Народно събрание на Република България насрочени за 4 април 2021 г.

Молим да разгледате възможността изборна секция да бъде отворена в Кардиф [Cardiff], столицата на Уелс. Към 24 февруари 2021 за Кардиф са подадени 110 електронни заявления за гласуване. Столичният град има добри транспортни връзки – изборна секция тук би била удобна и за българските граждани пребиваващи в околните Нюпорт [Newport] и Суонзи [Swansea]. Така секцията става междинна точка на трите града с най-много жители в Уелс.
При одобрение, секцията ще се проведе в общински център Грейндж Павилиън [Grange Pavillion], намиращ се на адрес:
Grange Pavilion
Grange Gardens
Grangetown
Cardiff
CF11 7LJ
Уелс, като съставна част на Обединеното Кралство с определени правомощия за самоуправление, подлежи на извънредни мерки във връзка с пандемията, различаващи се от тези в Англия. Поради тази причина, пътуването между Уелс и Англия е строго ограничено към момента. Отваряйки секция в Уелс ние осигуряваме възможност на стотици българи живеещи тук да упражнят правото си на глас.

Към момента сме получили одобрение по имейл от Община Кардиф [Cardiff Council] както и от (Британската) Избирателна Комисия за отварянето на изборна секция. Пратили сме копия от тази комуникация до посолството за справка.Членове на секционната избирателна комисия в Кардиф до момента са:

 1. Натали Живкова
 2. Виктория Агова
 3. Борис Савов
 4. Дамян Бочев
 5. Снежина Василева
 6. Велислава Донева (резерва)
 7. Стефани Ботушарова (резерва)
 8. Магдалена Динева (резерва)

Надяваме се, че ще разгледате нашата молба и препоръчате отварянето на секция в Кардиф.

Благодарим за отделеното внимание!С уважение,
Натали Живкова
гр. Кардиф, Великобритания
25.02.2021
agovav@gmail.com
22.
До г-н Марин Райков,
Посланик в Лондон, Великобритания
 
От Инициативния комитет за отваряне на изборна секция в гр.Перт, Шотландия

Уважаеми г-н Посланик,

 Констатираме огромен интерес от изборите на 4-ти април 2021г. на сънародниците, живеещи в и около град Пърт, Шотландия. Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в град Пърт на адрес 28 Glasgow Road, Perth PH2 0NX.

 Осигурено е помещение от 79кв.м на цена от £275 (двеста седемдесет и пет британски лири), отговарящо на всички противоепидемични изисквания.

 Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл.13(3), чл. 22(2), чл. 103(2) и чл. 104(2) на Изборния кодекс.

 Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр. Пърт /Шотландия/ да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл.13, ал.3 на Изборния кодекс.

 Очакваме предложенията за членове на СИК гр. Пърт, дадени в приложения файл да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл.104, ал.2 от Изборния кодекс.

 Инициативата за секция в гр. Пърт е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

  От името на Инициативния комитет за секция в гр. Пърт /Шотландия/,

Красимира Иванова Ангелова

+447910871138

e-mail: Angelova.Krasimira@yahoo.com

 

23.

 

До г-н Марин Райков,

Посланик на Република България в Обединеното кралство и Северна Ирландия,

Уважаеми г-н Посланик,

Към настоящия момент в Югозападна Англия множество сънародници заявиха интереса си за участие в парламентарните избори на 4 април 2021 г. Гр. Екситър  е административен и културен център в региона. Също така, тук е и сърцето на Българската общност от региона. Имаме изградени здрави връзки, както помежду си, така и с местни културни и административни структури. Българите, живеещи в района са стотици.

Освен център на графство Девън, гр. Екситър е географски така разположен, че достъпът до него е лесен, както за българите, живеещи в Девън, така и за онези от най-югозападната част на Англия – графство Корнуъл. Разстоянията до различните точки на Югозапада са на около 50 мили.

Въпреки, че общността ни отдавна събра необходимия минимален брой заявления за гласуване, но продължават да постъпват нови. Освен това, традиционно тук винаги биваше разкривана СИК за всички избори в България, в които ние взимахме активно участие.

Инициативният комитет за разкриване на избирателна секция в град Екситър вече договори помещение, състоящо се от 50 кв.м. и просторно фоайе на цена от £ 198.00.  Конферентната зала се намира в хотел Jurys Inn в самия център на града с лесен достъп и множество достъпни паркинги наоколо. Самият хотел поддържа високи стандарти и процедури относно противоепидемичните изисквания.

Освен това вече имаме достатъчен брой доброволци, заявили желание да участват в СИК като нейни членове. Декларираме готовност за сътрудничество, съгласно чл. 13(3), чл. 22(20, чл. 103(2) и чл. 104(2) на Изборния кодекс.

Надяваме се настоящото предложение за местоположение на секция в гр. Екситър да бъде публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл.13, ал.3 на Изборния кодекс.

 

Инициативата за секция в гр. Екситър е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в гр. Екситър,

Галина Георгиева-Танева

Тел. за връзка: +447706799872

Имейл: gyg_taneva@mail.bg

 

24.

 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Swindon

 

Уважаеми Дами и Господа

Констатираме огромен интерес относно предстоящите избори на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около град Swindon, Wiltshire, UK. Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Swindon.

1.     Помещение

В момента сме в процес на разговори с община Swindon за зала, която да отговаря на всички противоепидемични и законови изисквания за откриване на избирателна секция на територията на Великобритания. Надявам се в най-кратки срокове да имаме положителен резултат. Веднага след като ни бъде предоставена информация относно помещението като адрес, кв.м., и цена, същите ще бъдат съответно предоставени и на Вас по надлежен ред.

 Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме  предложението за местоположение на секция в Swindon да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

2.     Членове на СИК

Имаме необходимия брой членове и доброволци, които да вземат участие във формирането на Изборната комисия.

Очакваме предложенията за членове на СИК Swindon, да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Swindon е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Swindon

Христина Иванова Чукурлиева

Тел: 07521674971

e-mail: hristinachukurlieva@gmail.com

 

25.

 

Уважаеми Господа,
Относно изборите на 04 Април 2021 бихме желали да организираме избирателна секция в град Телфорд, Англия. Към момента имаме събрани 91 регистрации, с което надвишаваме минимума от 60 заявления. Toвa от своя страна ни дава надежда, че такава би могла да бъде осъществена.
Договорили сме мястото, където да се проведе гласуването да бъде в българско заведение с адрес: Telford, Unt 4, Fourth avenue TF2 0AS, Black Sea Cafe.
Помещението е 80 кв.м. с тоалетна и бърза интернет връзка. На разположение са достатъчно маси и столове, както и отделен изход за да е възможно еднопосочен поток на хората. Достъпно е и за хора с увреждания.
Предложените ни за членове на избирателна секция Телфод Великобритания прилагаме в прикачен файл.
Моля за входящ номер с обратен мейл.
С уважение
Диана Георгиева
divigeorga@gmail.com
26.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Нортхемптън, Великобритания

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 Април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Нортхемптън. Вече събрахме необходимите над 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Нортхемптън на адрес Briar Hill Community Centre, The Springs, Briar Hill, Northampton, NN4 8SX.

Осигyрено е помещение от 120 квадратни метра на цена £1,350, което отговаря на всички противоепидемични изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Нортхемптън да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството ни в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на СИК Нортхемптън, дадени в приложения файл, да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал. 2 от Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Нортхемптън е част от Мрежата на изборни доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Нортхемптън

Цветомир Дилянов Димитров

Тел: +44 7853 350 942

Имейл: tdimitrov92@hotmail.com

 

27. 

 

От:

Група от десет изборни доброволци в Абърдийн

 

Във връзка с интереса на българските граждани от Абърдийн и околността от изборите за народно събрание на Република България на 04.04.2021, и след събрани повече от 60 заявления, отправяме искане за отваряне на избирателна секция в сградата на хотел Park Inn By Radisson Aberdeen на адрес:

1 Justice Mill Lane, Aberdeen AB11 6EQ

Осигурено е помещение с площ от 140 квадратни метра, отговарящо на всички противоепидемични изисквания.

Изпратени са необходимите лични данни и е изразена волята за участие в изборния процес на десет български граждани.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Абърдийн да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

От името на група на изборните доброволци в Абърдийн

Стойчо Петров

stoycho.petrov79@gmail.com

 

28. 

29. 

Здравейте,
бих искала да напомня, че сме в готовност за отваряне на секция в Bognor Regis.
Членовете на секционната комисия са събрани, имаме готовност и за наемане на помещение-единствено мениджъра на сградата иска потвърждение от посолстовото, че е позволено да се ползва помещението в условията на пандемия. Иначе датите са уговорени, коментира се и цена.
В случай, че ще има възможност за отваряне на изборна секция тук, съм изцяло на ваше разположение да по-нататъчни контакти.
Единствено сме притеснени, за ограничените срокове за подготовка, при условие че се открие секция на територията на Bognor Regis в последният момент. Но сме готови за незабавна организация.
С Уважение,
Даниела Бояджиева
От: Daniela Boyadzhieva <danielastoykova@yahoo.com>
Изпратено: 23 февруари 2021 г. 0:57
До: izboriNS21UK
Тема: Re: изборни секции
 
 Здравейте, отново!
Позволявам си отново да се обърна към вас, тъй като получих обаждане от служител на посолството в неделя, който ме уведоми, че трябва да се мисли за обединение на избирателните секции по райони – близки до нас и за сега не се коментира евентуалното отваряне на избирателна секция в Bognor Regis. 
Bognor Regis се намира по средата между Брайтън и Саутхамптън. Като идея това би могло да бъде приемвливо за част от нас. Тези, който имат собствен транспорт и могат да го направят.
Проблема в нашият район е, че живеят много българи, който работят в местните ферми и за такъв вид туризъм с цел гласуване в съседен град си е направо лукс. Ще обясня, защо- защото хората нямат транспорт, те живеят отдалачено от града, в каравани, работят тежък физически труд, а града ни го посещават един или два пъти седмично за да пазаруват храна. За да дойдат в града да пазаруват в почивният си ден ги извозват с автобуси, осигурени от фермите. Въпросните автобуси не могат да организират транспорта на толкова много хора до съседните нам градове, заради пандемичната обстановка към момента. За обществен транспорт и ползване на почивен ден в деня на изборите не може да говорим изобщо. В момента заради сезона и заради пандемията, много от тях  са с редуцирани седмични работни часове и едва покриват ежедневните си разходи. А и да не пренебрегваме факта, че изборният ден е католическият великден и сами може да си отговорите на въпроса-кой работи на великден в Англия?
Тази българска общност (учудващо за мен) прояви голяма активност и пожела да се регистрира и да подаде заявление за отваряне на секция в изборният ден в Bognor Regis.
Няма да скрия от вас, че към момента съм подложена на натиск от българската общност тук., като представител на асоцията на българите в  West Sussex.
Те очакват отговори, защо малките градове като нас са пренебрегнати? Толкова много ли искат тези хора-да имат възможност да упражнят правото си на глас в едни нормални условия. Смятам, че живота им е достатъчно труден за да ги разочаровам/е за пореден път. Те не приемат отговора – имат лимит от 35 изборни секции на територията на Великобритания. Тези хора приемат отказа ни като личен, като отхвърляне от обществото ни, както се чувставт и без това. И отговора няма да закъснее от тяхна страна, те просто няма да отидат да гласуват!
За това, слушайки вашият представител по телефона в неделя, си дадох сметка, че е лесно да дадеш заповеди, но по телефона..на мен се падна честта да поема всички негативи след това.
Личният ми апел към вас е следният:
 Ако има окончателен отказ за откриване на избирателна секция в Bognor Regis, въпреки подадените към момента 82 заявления, въпреки че е съставена комисия с 7+3 членове,въпреки че сме организирали и помещението за целта, то моля да ме уведомите писменно. Аз съм длъжна да застана с лицето си пред тези хора и да отговоря.
И непременно искам да им отговоря и на въпроса, с ваша помощ – защо се откриват секции с по-малко подадени заявления от нас?
С уважение, Даниела Бояджиева
 
On Friday, 19 February 2021, 16:24:58 GMT, Daniela Boyadzhieva <danielastoykova@yahoo.com> wrote:
 
 Здравейте!
Казвам се Даниела Бояджиева, обръщам се към Вас относно подаване на заявления за откриване на изборните секции за парламентарните избори в България на 04/04/2021г. на територията на Великобритания.
Към момента в града в който живея BOGNOR REGIS, WEST SUSSEX са подадени 71 заявления откриване на изборна секция.
Аз съм оторизирана от общноста тук, да координирам връзката със Вас, относно евентуалното отваряне на изборната секция и организацията на изборите в Bognor Regis.
Във връзка с това, ви моля да ме информирате за следното:
1. Кога ще бъде ясно дали ще се разреши откриването на секция в Bognor Regis? 
Това е важно да се знае на по-ранен етап за нас, защото следва да се организира наемане на помощение за гласуване. В предвид на ограниченията, съществуващи към момента заради  Covid-19 и поради това, че на 04/04/2021 е католическият великден, е нужно да се прецени прицизно какво помещение ще бъде възможно да наемем. В опита ми от предишните години знам, че разчитахме на помещения в местните църкви, но поради ситуацията в момента не знам дали това ще бъде възможно и трябва да се търсят алтернативи.
2. Моля да ме уведомите,  как ще се организира процеса за подаване на документите за заявления на членовете на изборните секции. Кога е датата за подаване на документите?
3. Как ще се осъществява връзката с Вас? Може ли да ми предоставите имейл и телефони за връзка с лицата, оторизирани да отговарят за организиране на изборните секции.
 Предоставям ви телефон за връзка при необходимост.
Поздрави, 
Даниела Бояджиева, 07859230236, Bognor Regis, West Sussex
30. 

Представя ме ви предложение за помещение за избори на секция

London-Walthamstow . Помещението е

Deja Vu Hair ahd Beauty Salon

77 Hidh St.Walthamstow  London  E177 DB

Офертата е за наем 500 паунда за времето от 08 h на 03/04/2021

До завършване на изборният ден,

Помещението разполага с интернет и вентилация ,Както и обособени две

Допълнителни тъмни стаички с възможност за трета ,Налична тоалетна ,

Прилагам снимки като прикачен файл , Допълнително информация може

Да се намери на сайта ,

Плюс на това помещение е –

1-Много добра локация в близост до метро влак рейсове от различни дестинации

Както и наличие на близки паркинги ,

2-отпада изискването от НХС за тракинг ,

 

Поради ограниченията наложени заради Епидемията от Ковид-19  и допълнителното

Натоварване на членовете на СИК , Имайки в предвид и факта че в  нашата секция гласуват

Най много хора от всички секции в Англия и не само заради това ,  Държим членовете

На СИК да се увеличат от 7  на 9 човека ,без доброволци специално  за нашата секция ,

 

От името на инициативния комитет за секция в London-Walthamstow

Валентин Стоянов Стоянов тел- 07413094249  stoianovi64@abv.bg

 

31.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

ГРАД NEWCASTLE UPON TYNE

До Марин Райков, посланик във Великобритания

От: Инициативен комитет за отваряне на секция в гр. Нюкасъл

Уважаеми г-н Райков,

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около гр. Нюкасъл. Вече събрахме необходимите 60 заявления и броят им се увеличава. Сформирахме изборен екип и имаме готовност да сътрудничим на Българското посолство във Великобритания, като организираме СИК в Нюкасъл за всички български граждани на територията на Североизточна Англия.

Отправяме искане за откриване на секция в гр. Нюкасъл, с адрес: Holiday Inn Express Newcastle City Centre, Waterloo Square,  St James’Blvd, Newcastle upon Tyne, NE1 4DN

Осигурени са помещения над 70 m2, на цена £586, които отговарят на всички противоепидемични изисквания.

Транспорт

Хотел Holiday Inn Newcastle city center

Разполага с паркинг Granger Town car park -£3 за целият ден

Паркинга е безплатен след 17ч.

Newcastle Central Train Station само на 500 метра

Newcastle centre Tyne and Wear Metro на 500 метра

Oчакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Нюкасъл незабавно на бъде публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл.13, ал.3 на Изборния Кодекс.

 

Очакваме предложенията за членове на СИК Нюкасъл, дадени в приложения файл, да бъдат незабавно публикувани на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл.104, ал.4 от Изборния Кодекс.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК-Гр. Нюкасъл, Избори 04.04.2021

 

Председател: Боряна Георгиева  Крипс

Зам. Предеседател: Виолета  Димитрова Ценова

Секретар:  Гинка Стоянова Тренчева

Константин Бонев Джорджанов

Юлия Емилова Клисурова

Иво Василев Василев

Лилия Димитрова Личева

Резерва: Зорница Захариева Миладинова

Резерва: Росица Василева Чакърова

Резерва: Латина Иванова Кондакова

 

От името на Председателят на Инициативния комитет в гр. Нюкасъл.

С Уважение

Боряна Крипс

Тел: +447938594041

newcastlebg@abv.bg

 

32.

 

Предложение за местоположение на изборна секция в London – Croydon.

Уважаеми Г-н Райков,

Българите в Croydon и в околността са подали над 60 (за момента 01.03.2021 – Croydon – 129, Bromley – 78, Orpington – 15, Crawley – 89) заявления за гласуване. От името на българите живеещи в района, съгласно Решение № 1992-НС от 05.02.2021г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г  и чл. 14, ал. 2 и ал. 3 ИК въз основа на подадените заявления по чл. 16, ал. 1 ИК, се надяваме да ни разрешите да отворим изборна секция

Oval Tavern

131 OVAL ROAD

CROYDON

London,

CR0 6BR

Помещението отговаря на всички противоепидемични изисквания. Наемът на помещението за  03.04, 04.04, и ранните часове на 05.04.2021 е £500. Имаме 10 човека за съставяне на изборна комисия , чиито имена и лични данни сме готови да Ви изпратим преди изтичането на законовия срок за това.

С уважение,

Координатор: Zornitsa Rangelova

Българите в Croydon и околоята – Essex.

4Bulgaria@gmail.com

+447542003516

 

33.

 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Лестър/Leicester, Великобритания

Уважаеми Дами и Господа

Констатираме огромен интерес от изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Лестър/Leicester. Вече събрахме необходимите 60 заявления, като до момента има 89 човека официално заявили желанието си да гласуват. Също така до крайния срок за подаване на заявления се очаква броя им да нарасне значително и отделно има голяма част от българските граждани в Лестър, които по една или друга причина няма да успеят да попълнят своите онлайн заявления, но искат да дойдат в деня на изборите и да дадат своя вот. Отправяме искане за отваряне на секция в Лестър/Leicester на адрес: 10 Bendbow Rise, Leicester LE3 1AQA.

Осигурено е помещение от 160 квадратни метра на цена £350 , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания, залата е на ниво едно с налична рампа, даваща възможност на лица в неравностойно положение да упражнят вот. Също така имаме  и съгласието на 7 лица за членове на изборната комисия плюс няколко помощници. Като подробен списък с имената на членовете  на комисията ще бъде прикачен към този имел. Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Лестър/Leicester да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, Великобритания съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на СИК Лестър/Leicester, дадени в приложения файл, да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Лестър/Leicester е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Лестър/Leicester

Мария Виолетова Радкова (Лице за контакт на инициативата)

Тел: ‪07404108607

e-mail: mandariikata@gmail.com

 

 

34.

 

Тема: Fwd: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГРАД ИПСУИЧ

Уважаеми Г-н Райков

Констатираме огромен интерес за изборите на 4 април 2021 година от сънародниците ни живеещи в и около Ипсуич. Вече събрахме надф 160 заявления. Отправяме искане за отваряне на изборна секция на адрес:

Holiday Inn

London Road

Ipswich

IP2 OUA

Осигурено е помещение от 100 квадратни метра на цена £380, което отговаря на всички противоепидемичните изисквания. Хотелът се намира в близост до автобусни спирки ЖП гара както и в близост до главен път А12 свързващ ни с други близки околни градове. Хотелът разполага и с безплатен паркинг.

Имаме съгласието на 10 лица които ще бъдат част от изборната комисия данните им ще бъдат предоставени при поискване.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Ипсуич да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Ипсуич е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Ипсуич

Стойка Борисова

Тел:07875376823

 

35.

 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в град Линкълн ( Lincoln, Lincolnshire)

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 4 април 2021 година на сънародниците, живеещи в и около град Линкълн. Вече събрахме необходимите 60 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция нашия град на адрес :Lincoln, Bridge Central, Dunston House, Portland str, LN57NN

Осигурено е помещение от 110 квадратни метра на цена £1440, което отговаря на всички противоепидемичните изисквания. Всички изисквания за провеждане на избори в условията на пандемия ще бъдат спазени.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Линкълн да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на СИК Линкълн, дадени в приложения файл, да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Линкълн е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Линкълн

Миглена Вълчева, председател

Тел: 07459187584

e-mail: megulina0808@gmail.com

 

36.

 

Subject: Избирателна секция остров Ман (1000+ българи)

Добър вечер!

Казвам се Красимир Панковски и съм един от над 1000-та български граждани, които живеят постоянно на остров Ман, между Англия, Шотландия и Ирландия.

В момента провеждаме кампания за регистриране на избирателна секция на острова като имаме над 80 официално регистрирани български граждани (в две отделни секции – Дъглас(58) и просто остров Ман (24)). Моля да се има предвид, че островът е толкова малък, че една секция е достатъчна, за 30 минути може да се пропътува от почти всяка точка на острова.

Имаме доста активна общност, регистрира се българска организация на финален етап и вече 5 години съществува българско училище с около 30 деца за момента, също така детски обучителен център, прекрасен танцов колектив, който украсява българската общност и множество други инициативи, които представят българската култура в прекрасна светлина.

Бихме искали да се уверим, че откриването на секция тук на острова е възможно, още повече, че имаме активни българи с опит във работа в избирателни секции в България. Разбираме също така, че нашият остров е изолиран особено по време на пандемия, но сме готови да съдействаме и да работим усърдно, за да направим това възможно.

Знам, че последните избори във Великобритания е имало само 35 избирателни секции, но се надявам да се разгледа възможността остров Ман да има своята собствена секция, сега по време на пандемия пътуването на над хилядата българи е почти невъзможно (островът е затворил де юре границите си за свободно пътуване), а след пандемията пътуването на българските граждани най-често в Лондон и Ливърпул, за да изразят своето гражданско право на гласоподаватели, е в пъти по-сложно за която и да е друга точка на Великобритания.

Благодаря предварително за вашето разбиране и евентуални съвети!

С уважение,

Красимир Панковски