ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ОТНОСНО ТРУДОВИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО СЛЕД БРЕКЗИТ

Напускането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на Европейския съюз и въвеждането на нова правна рамка на обществените отношения в сферата на социалната сигурност и достъпа до пазара на труда поражда множество въпроси относно запазването и ползването на осигурителни права, достъпа до пазара на труда и защита на трудовите права.

В тази връзка Службата по трудови и социални въпроси на Министерство на труда и социалната политика към Посолството на Република България в Лондон организира информационни дни на 28 октомври и 4 ноември 2021 г. относно трудовите и социалните права на българските граждани в Обединеното кралство след Брекзит.

Всички заинтересовани лица ще могат да получат информация за:

  • Условията за придобиване на право на пенсия по българското законодателство, сумиране на периоди и определяне на размера и изплащането на пенсии при наличие на осигурителен стаж в Обединеното кралство и България. Каква е процедурата, какви са необходими документи и практическите стъпки.
  • Условията за придобиване право на обезщетение за безработица. Как се определя размера на обезщетението. Каква е процедурата и необходимите документи за кандидатстване за обезщетение за безработица при завръщане в България.
  • Стъпките за актуализиране на здравноосигурителен статус и потвърждаване на здравно-осигурителни периоди. Как се възстановяват здравноосигурителни права в България.
  • Правото на медицинска помощ в рамките на Споразумението за оттегляне и Споразумението за търговия и сътрудничество, Европейска здравноосигурителна карта.
  • Какви са възможностите за защита на трудовите права на българските граждани работещи в Обединеното кралство при използването на посредническа агенция или предприятия, осигуряващи временна работа. Кои са най-често срещаните порочни практики, нарушаващи и ограничаващи правата на работниците, както и за какво да внимаваме, за да не станем жертва на такива.
  • Защита на трудовите права, достъп до социални обезщетения (Универсален кредит), право на трудова заетост в контекста на Схемата за уседналост.

Информация по посочените теми ще бъде предоставена от експерти от Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Агенцията по заетостта и неправителствената организация Work Rights Centre.

От 10:00 до 13:00 часа на 28 октомври ще бъдат разгледани социално и здравно осигурителните въпроси, а на 4 ноември по същото време – ще бъдат обсъдени темите, касаещи упражняването на трудова заетост. 

Информационните дни ще се излъчват на живо във Фейсбук страницата на Българското Посолство в Лондон: https://www.facebook.com/bulgarianembassylondon

В случай че имате конкретен проблем или въпрос, който желаете да бъде обсъден, моля да ни изпратите Вашето запитване на следната електронна поща: social@bulgarianembassy.org.uk.