EU Heads of Missions working lunch with the Chair of the Intelligence and Security Committee

EU Heads of Missions working lunch with the Chair of the Intelligence and Security Committee

The first working lunch for EU Heads of Missions in London, hosted by the Bulgarian Ambassador to London, Konstantin Dimitrov, in the context of the Bulgarian Presidency of the EU Council, took place on February 20, 2018.

The Rt Hon Mr Dominic Grieve QC MP, Chair of the Intelligence and Security Committee was the guest of honour.The event provided an excellent platform for the EU ambassadors in London and one of the most prominent members of the parliamentary majority to have an open and insightful exchange of thoughts and views on a number of pertinent issues such as the process of the UK’s exit from the European Union, foreign and security policy, as well as economic issues.

Първи работен обяд за ръководителите на мисии на ЕС в Лондон с председателя на Комисията по въпросите на разузнаването и на сигурността

На 20 февруари 2018 г. се проведе първият работен обяд за ръководителите на мисиите на ЕС под домакинството на посланик Константин Димитров като представляващ Българското председателство на ЕС.

Почетен гост бе г-н Доминик Грийв, член на Камарата на общините от Консервативната партия и председател на Парламентарната комисията по въпросите на разузнаването и на сигурността. Събитието предостави възможност на европейските посланици да проведат открита и информативна размяна на мисли и виждания с един от най-изтъкнатите представители на парламентарното мнозинство по въпроси, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС, по актуални външнополитически и икономически теми, както и по въпросите на сигурността.