Бланки и формуляри

Бланки и формуляри можете да откриете на сайта на Министерство на външните работи, като следвате следния линк : http://www.mfa.bg/bg/pages/55/index.html