Обща информация

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  !!!

Уважаеми сънародници,
E-мейл:  consular.london@mfa.bg  – за изпращане на искания за запазване на часове за нотариално удостоверяване на документи, за временни паспорти, както и за доуточняващи въпроси от консулски характер, след като е прочетена информацията, налична на интернет сайта. Поради големия брой на получаваните е-майли, отговор се получава в рамките на от 3 до 5 работни дни.
 Телефон за връзка с Консулската служба между 9:00 и 17:30  часа  в  работни  дни /за получаване на справки и информация/:
020 7589 3763 
* * *

Считано от 01.01.2021 г. гражданите на Република България ще могат да влизат и пребивават без виза в Обединеното кралство краткосрочно за престой до 6 месеца. В този период ще могат да влизат многократно  за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.

Съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на Home Office,  от 1 октомври 2021 г. за гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ще се изисква паспорт за пътуване до Обединеното кралство.

Българските граждани, получили Статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще имат право да влизат на територията на Обединеното кралство само с лична карта, най-малко до 31 декември 2025г.  Националните лични карти ще могат да се използват за влизане на територията на Великобритания от тези категории лица и след  датата 31 декември 2025г., ако картите отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.

Допълнителна информация, включително митнически разпоредби ( като  режим на внасяне на валута, цигари и алкохол),  застраховки и управление на МПС, внос и износ на растения, пътуване с домашни любимци, здравеопазване и друга важна информация за пътуващите , може да получите на:

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021

Тези, които възнамеряват да пребивават за период, по-дълъг от 6 месеца за работа, обучение или да сe установят да живеят в ОК, ще трябва да кандидатстват за виза. Кандидатстването за виза е през правителствения сайт на ОК https://www.gov.uk/browse/visas-immigration.  Притежателите на биометрични паспорти /българските паспорти са биометрични/ ще могат да попълват молбата за виза чрез смартфон приложение. Ако не успеят или не е възможно разчитането на паспорт, ще трябва да посетят Визов Център Visa Application Centre.

Успешните кандидати  ще получават защитен достъп до своя имиграционен статут вместо физически документ.

Обръщаме внимание, че освен дължимата такса за обработка на заявлението за виза https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/fees-5-october   кандидатите за визи  ( без определени професии които са освободени) , кандидатите следва да заплатят и такса за здравеопазване, което ще им осигури достъп до здравна помощ чрез Националната здравна служба https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay .

За български граждани са открити следните имиграционни маршрути:

Квалифицирани работници Skilled worker route

Квалифицирани работници – Здравни грижи Skilled work- Health and Care visa

Високо квалифицирани работници – Световен талант Highly skilled workers – Global talent route

Студенти Student routе

Предприемачи в сферата на иновациите Innovative entrepreneurs

Специални професии Specialist occupations

За повече информация:

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit

*******************************************************************************************************

Уведомяваме Ви, че считано от 07 май 2020г. ( четвъртък)  Консулската служба възстанови работата си по приемане на заявления за подновяване на лични документи при следните задължителни мерки и условия:

 1. Възстановява се редовният прием на български граждани със записани часове за подаване на заявления за издаване на лични карти и паспорти от 07 май 2020 г., с приемно време от 09.00 до 13.30 ч., при стриктно спазване на санитарно-епидемиологичните изисквания и на изискванията за сигурност.
 2. Връчването на издадени документи за самоличност се извършва всеки работен ден от 09 до 13.00 ч.
 3. Временни паспорти ще бъдат издавани само при спешни и нетърпящи отлагане хуманитарни случаи. Заявки за издаване на временни паспорти се изпращат само в писмен вид до Консулската служба на имейл consular.london@mfa.bg заедно с телефон за контакт. При определяне на дата и час за подаване на заявлението КС изпраща на заявителя писмено потвърждение, което принтирано трябва да носите в консулска служба.
 4. Заплащането на дължимите такси и глоби да се извършва само безкасово чрез POS-терминал. Изключения не се допускат!
 5. Гражданите с определени дата и час трябва да се явят пред приемните помещения на консулска служба не по-рано от 15 минути преди определения час. Гражданите трябва да спазват стриктно следните мерки:

а) Изпълняват се стриктно всички указания на физическата охрана на посолството, като тези  указания са задължителни за изпълнение от всички лица, намиращи се пред или в приемните помещения на Консулската служба;

б) Забранява се струпването на граждани пред приемните помещения на КС;

в) Пред и в приемните помещения се спазва задължителна минимална дистанция от 2 метра между отделните лица;

г) Пред и в приемните помещения не се допускат лица без индивидуални защитни маски, латексови ръкавици, като за попълване на документите се носи  собствен  химикал, пишещ със син цвят;

д) Не се допускат лица, които имат хрема, настинка и симптоми за вирусна инфекция. Служителят по охраната измерва телесната температура на всеки от посетителите. Лица с температура над 37 градуса не се допускат;

е) Пред и в приемните помещения не се допускат придружаващи лица, освен родителите, при подаване на заявления за самоличност на деца и/или при доказана крайна необходимост, след изрично разрешение от охраната.

 1. Нотариалните заверки временно се ограничават само до такива, които не търпят отлагане и се налагат по хуманитарни причини / свързани с живота и здравето на българските граждани/. При нужда от нотариално удостоверяване, свързано с нетърпящи отлагане хуманитарни случаи се изпраща запитване на следния е-мейл  consular.london@mfa.bg  Запитването трябва да съдържа три имена, телефон за контакт и подробна аргументация на необходимостта от извършването на заверката. При наличие на такъв хуманитарен случай от консулската служба се определя ден и час  за предоставяне на нужната  консулска услуга, като се изпраща писмено потвърждение на заявителя. Обръщаме внимание, че за нотариално удостоверяване  на документи гражданите могат да ползват и услугите на британски  нотариуси. При извършване на заверка от британски нотариус документите следва да се снабдят с Апостил от Foreign and Commonwealth Office, като за ползване в Република България следва да бъдат преведени на български език.

Консулска служба ще продължи да предоставя информация на гражданите по спешни  въпроси в работни дни  на следните телефони:

 • От 08:00 часа до 13:30 часа на телефон 020 7581 3144, като гражданинът се свързва с оператор, който го пренасочва към съответния служител;
 • От 13:30 часа до 16:00 часа на телефон 020 7581 3144, като избира опция 2 за консулски услуги;
 • Информация свързана с COVID – 19, се предоставя  на телефон  07771112905, в работни дни от 09:00 часа до 17:00 часа;
 • Запитвания за консулски въпроси могат да се изпращат и на e-mail:  consular.london@mfa.bg;
 • При изключително тежки и неотложни случаи от хуманитарен характер се свързвайте по всяко време на денонощието с Посолството на телефонен номер 02075813144  и изчакайте за връзка с оператор.

Запитвания по специфични консулски въпроси от неотложен и хуманитарен характер (молим да предоставяте и Ваш телефон за контакт) следва да се отправят на е-мейл:  consular.london@mfa.bg, към следните консулски длъжностни лица в Посолството на Република България в Лондон, от които ще получите отговор и указания за съдействие :

Николай Ванчев, Пълномощен министър, Завеждащ консулска служба;

Ваня Илиева-Смит, Първи секретар, Консул;

Наташа Блажева, Първи секретар, Консул.

******************************************************************************************************************************************************

Празници и неприемни дни през 2021 г.

Консулската служба няма да работи на следните дати през 2021 г.

 

1 януари 2021 Нова Година
3 март 2021 Национален празник на Република България
02 април 2021 Велики петък (Великобритания)
05 април 2021 Неприсъствен ден по случай Великден (Великобритания)
30 април 2021 Велики петък
01 май 2021 Велика събота
02 май 2021 Великден
03 май 2021 Неприсъствен ден по случай Великден
04 май 2021 Ден на труда и международната работническа солидарност
06 май 2021 Гергьовден, ден на храбростта и Българската армия
24 май 2021 Ден на светите братя Кирил и методий, на българската азбука, просвета и култура на славянската книжовност
31 май 2021 Официален празник (Великобритания) Spring Bank Holiday
30 август 2021 Официален празник (Великобритания) Summer Bank Holiday
06 септември 2021 Ден на съединението
22 септември 2021 Ден на Независимостта на България
24 декември 2021 Бъдни вечер
25 декември 2021 Рождество Христово
27 декември 2021 Неприсъствен ден по случай Рождество Христово
28 декември 2021 Неприсъствен ден по случай Рождество Христово


Записване на час за издаване на лични документи

От 01.12.2016 г. стартира нова електронна услуга на Министерство на външните работи, предназначена за българските граждани в чужбина , на следния интернет адрес:

https://www.consulatebg.eu

Услугата предоставя възможност за :

Попълване на заявления за български документи за самоличност (БДС) онлайн и

Записване на час за подаване на заявления за БДС

Ако желаете да запазите дата и час за подаване на заявление за български документи за самоличност (БДС), моля, спазвайте следните стъпки :

Посетете

https://www.consulatebg.eu/apply,

Попълнете правилно Електронното заявление за БДС;

Проверете текста и се уверете, че сте попълнили всички необходими полета;

Натиснете бутона “Попълних вярно заявлението. Генерирай баркод и UIN“;

Натиснете символа за принтиране, разположен в горния десен ъгъл над заявлението или използвайте комбинацията от бутоните Ctrl  и P за да отпечатате заявлението;

За запазване на час изберете опцията „Онлайн запис за БДС” и спазвайте следните стъпки :

в полето „Консулска служба”, от падащото меню, изберете „ Лондон, Великобритания“;

Попълнете Вашите данни в съответните полета. От Вашето електронно заявление впишете генерирания UIN номер;

В календара проверете наличните свободни часове и изберете удобен за Вас ден и час  ( може да запазвате часове, само ако са в зелено, в случай, че са в червено, това означава че някой вече е заел желания от Вас час);

Натиснете бутон „Запазване на дата и час за подаване на документи“;

На електронния адрес, който сте посочили при регистрацията си, ще получите и-мейл от reservations@bgvisa.eu, чрез който трябва да потвърдите запазения час, като натиснете върху линка;

След като изпълните описаната по-горе процедура, моля, заповядайте в запазения ден и час с принтираното заявление и прилежащите към него документи /информацията, относно необходимите документи ще откриете на интернет страницата на Посолство на Р България в Лондон/, за да ги подадете лично.

ЗАПЛАЩАНЕ НА КОНСУЛСКИ УСЛУГИ

Заплащането на услуги в консулската служба на Посолството се извършва с банкова карта. По изключение се приемат плащания в брой.

КАКВО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ КАКВО НЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ЗА ВАС КОНСУЛСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗАД ГРАНИЦА:

Консулско съдействие и консулски услуги

Дипломатическите представителствата, на Република България зад граница (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) оказват консулско съдействие и предоставят консулски услуги на българските граждани и юридически лица в чужбина, както и на граждани на държавите членки на ЕС, които нямат дипломатически представителства в приемащата страна, в съответствие със законодателството на Република България, международните договори, по които България е страна, и при спазване на законодателството на приемащата държава.

Представителствата на страната зад граница нямат полицейски правомощия и не могат да разпореждат на институциите на приемащата страна.

Какво могат да направят за Вас консулските служители зад граница

 • Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване.
 • Да Ви предоставят обща информация за Вашите права и за условията на престой, работа, обучение, социално и медицинско осигуряване в съответната чужда държава /въпросите се отправят към представителя на Министерство на труда и социаланата политика към посолството/.
 • Да приемат молби на български граждани за издаване на нови български документи за самоличност по установения ред: лична карта, паспорт, както и да Ви издадат временен паспорт, в случай, че не притежавате валиден документ за пътуване, поради повреждане, кражба или изгубване на издадения Ви редовен международен паспорт.
 • Да издават временен документ за пътуване на граждани на ЕС.
 • Да издават удостоверение за завръщане на чужди граждани с придобит хуманитарен статут на пребиваване в България, които са загубили по някаква причина своя документ за пътуване зад граница.
 • Да удостоверят и заверят подпис, съдържание на документ и препис от документ.
 • Да Ви изготвят нотариално завещание.
 • Да изпълняват функциите на лице по гражданското състояние, като съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт).
 • Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.
 • Да приемат документи, свързани с въпросите на българско гражданство, като ги препращат по компетентност на Министерството на правосъдието.
 • Да оказват съдействие на българските граждани по въпроси, свързани с доказване на правото им на наследяване в приемащата държава, чрез установяване на контакт със съответните административни органи и изискване на наличната официална информация.
 • Да оказват съдействие на български граждани, станали жертва на криминални престъпления зад граница, като информират своевременно Министерството на външните работи, както и близките им, чрез компетентните български институции.
 • В случай на произшествие, сериозно заболяване да информират близките Ви, чрез компетентните български институции, както и да Ви окажат възможното съдействие.
 • В случай на смърт, чрез компетентните български институции, да информират близките на починалия български гражданин, както и да им окажат съдействие за предоставяне на информация за начините за репатриране на тленните останки до България или погребването им на място.
 • В случай на арест, чрез компетентните български институции да уведомят близките Ви, и при изрично изразено от Вас желание да Ви посетят в затвора. Да Ви съдействат близките Ви да Ви посетят в затвора. Да настояват пред местните власти за назначаване на Ваш защитник и преводач, както и за спазване на основните Ви човешки права и гарантиране на същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.
 • Да съдействат на МВР и други компетентни български институции за получаване на информация в случаите, когато български граждани зад граница са отвлечени или се считат за изчезнали.
 • Да окажат съдействие в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия, терористичен акт или военен конфликт.

Какво НЕ могат да направят за Вас консулските служители зад граница

 • Да Ви осигурят визи за други държави.
 • Да Ви осигурят резервация за пътуване и хотел.
 • Да приемат на съхранение Вашия багаж и ценности.
 • Да платят Вашия хотел, медицински разноски, билет за пътуване или други сметки, включително таксата за връщане на загубен багаж до България.
 • Да Ви осигурят адвокат.
 • Да Ви осигурят преводач и телефонни услуги.
 • Да Ви обменят валута.
 • Да Ви предоставят финансови средства.
 • Да извършват пощенски или банкови услуги.
 • Да платят разноските Ви за правни услуги.
 • Да Ви представляват при съдебни процеси.
 • Да Ви освободят от затвора или да издействат специално отношение към Вас в затвора.
 • Да бъдат страна по дела срещу български граждани и да покриват съдебни разходи по дела от наказателен, търговски, трудовоправен или граждански характер.
 • Да Ви предоставят правни съвети или консултации.
 • Да се намесват за разрешаването на търговски спорове в полза на български граждани.
 • Да покриват разходите за кремиране или погребение на починали в чужбина български граждани, както и за транспортиране на урната с праха или ковчега с тленните останки на починалия до България.
 • Да предоставят заеми или да се ангажират със заплащането на сметките Ви за храна, транспорт, хотел, правна или медицинска помощ/пребиваване в болнично заведение.
 • Да бъдат гаранти по заеми или други финансови операции.
 • Да Ви осигурят разрешение за работа.
 • Да Ви съдействат за получаване на разрешение за постоянно пребиваване.
 • Да Ви изплащат пенсии или да уреждат плащания на социалните Ви осигуровки.
 • Да разследват престъпления.
 • Да съдействат за бракоразводни процедури.
 • Да осъществяат сделки за прехвърляне на недвижими имоти, МПС и други.