Обща информация

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
E-мейл:   consular.london@mfa.bg – за изпращане на искания за запазване на часове за нотариално удостоверяване на документи, за временни паспорти, както и за доуточняващи въпроси от консулски характер, след като е прочетена информацията, налична на интернет сайта в съотвения раздел в консулските услуги. Поради големия брой на получаваните е-майли, отговор се получава в рамките на от 3 до 5 работни дни.
Телефон за връзка с Консулската служба между 9:00 и 17:30  часа  в  работни  дни /за получаване на справки и информация/:
020 7589 3763 
Приемното време на консулската служба е между 9:00 и 13:30 от понеделник до петък, без официалните празници

Консулска служба  предоставя информация на гражданите по спешни  въпроси в работни дни  на следните телефони:

 • От 08:00 часа до 13:30 часа на телефон 020 7581 3144, като гражданинът се свързва с оператор, който го пренасочва към съответния служител;
 • От 13:30 часа до 16:00 часа на телефон 020 7581 3144, като избира опция 2 за консулски услуги;
 • Запитвания за консулски въпроси могат да се изпращат и на e-mail:  consular.london@mfa.bg;
 • При изключително тежки и неотложни случаи от хуманитарен характер се свързвайте по всяко време на денонощието с Посолството на телефонен номер 02075813144  и изчакайте за връзка с оператор.
* * *

Считано от 01.01.2021 г. гражданите на Република България ще могат да пътуват до Обединеното кралство  без виза за кратки посещения , с валиден паспорт. При други цели на посещение следва предварително да проверите дали Ви е необходима виза, през правителствения сайт на Великобритания на следния интернет адрес:

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen

 

Съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на Home Office,  от 1 октомври 2021 г. за гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ще се изисква паспорт за пътуване до Обединеното кралство.

Българските граждани, получили Статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще имат право да влизат на територията на Обединеното кралство само с лична карта, най-малко до 31 декември 2025г.  Националните лични карти ще могат да се използват за влизане на територията на Великобритания от тези категории лица и след  датата 31 декември 2025г., ако картите отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.

Допълнителна информация, включително митнически разпоредби ( като  режим на внасяне на валута, цигари и алкохол),  застраховки и управление на МПС, внос и износ на растения, пътуване с домашни любимци, здравеопазване и друга важна информация за пътуващите , може да получите на:

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021

Тези, които възнамеряват да пребивават с цел работа, обучение или да сe установят да живеят в ОК трябва да кандидатстват за виза. Кандидатстването за виза е през правителствения сайт на ОК https://www.gov.uk/browse/visas-immigration.  Притежателите на биометрични паспорти /българските паспорти са биометрични/ ще могат да попълват молбата за виза чрез смартфон приложение. Ако не успеят или не е възможно разчитането на паспорт, ще трябва да посетят Визов Център Visa Application Centre.

Успешните кандидати  ще получават защитен достъп до своя имиграционен статут вместо физически документ.

Обръщаме внимание, че освен дължимата такса за обработка на заявлението за виза https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/fees-5-october   кандидатите за визи  ( без определени професии които са освободени) , кандидатите следва да заплатят и такса за здравеопазване, което ще им осигури достъп до здравна помощ чрез Националната здравна служба https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay .

За български граждани са открити следните имиграционни маршрути:

Квалифицирани работници Skilled worker route

Квалифицирани работници – Здравни грижи Skilled work- Health and Care visa

Високо квалифицирани работници – Световен талант Highly skilled workers – Global talent route

Студенти Student routе

Предприемачи в сферата на иновациите Innovative entrepreneurs

Специални професии Specialist occupations

За повече информация:

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit

*******************************************************************************************************

  Консулската служба работи при спазване на следните задължителни мерки и условия:

 1. Приемът на български граждани за подновяване на документи за самоличност се извършва само след  предварително записани часове на следния интернет адрес: https://www.consulatebg.eu/apply
 2. Връчването на издадени документи за самоличност се извършва всеки работен ден от 09 до 13.00 ч.
 3. Временни паспорти се издават при възникване на спешна необходимост от пътуване и нетърпящи отлагане хуманитарни случаи, когато паспортът и/или личната карта са изтекли. Заявки за издаване на временни паспорти се изпращат само в писмен вид до Консулската служба на имейл consular.london@mfa.bg, заедно с телефон за контакт. При определяне на дата и час за подаване на заявлението КС изпраща на заявителя писмено потвърждение, което принтирано трябва да носите в консулска служба.
 4. Заплащането на дължимите такси и глоби да се извършва само безкасово чрез POS-терминал. Изключения не се допускат!
 5. Гражданите с определени дата и час трябва да се явят пред приемните помещения на консулска служба не по-рано от 15 минути преди определения час. Гражданите трябва да спазват стриктно следните мерки:

а) Изпълняват се стриктно всички указания на физическата охрана на посолството, като тези  указания са задължителни за изпълнение от всички лица, намиращи се пред или в приемните помещения на Консулската служба;

б) Забранява се струпването на граждани пред приемните помещения на КС;

в) Пред и в приемните помещения не се допускат придружаващи лица, освен родителите, при подаване на заявления за самоличност на деца и/или при доказана крайна необходимост, след изрично разрешение от охраната.

 1. Нотариалните заверки се извършват само чрез предварително предоставе час. Искане за предоставяне на час се изпраща  на следния е-мейл  consular.london@mfa.bg  Е-мейла трябва да съдържа имена, телефон за контакт и кратко описание на документите, за които ще се изисква нотариална заверка. Обръщаме внимание, че за нотариално удостоверяване  на документи гражданите могат да ползват и услугите на британски  нотариуси. При извършване на заверка от британски нотариус документите следва да се снабдят с Апостил от Foreign and Commonwealth Office, като за ползване в Република България следва да бъдат преведени на български език.

Консулска служба ще продължи да предоставя информация на гражданите по спешни  въпроси в работни дни  на следните телефони:

 • От 08:00 часа до 13:30 часа на телефон 020 7581 3144, като гражданинът се свързва с оператор, който го пренасочва към съответния служител;
 • От 13:30 часа до 16:00 часа на телефон 020 7581 3144, като избира опция 2 за консулски услуги;
 • Запитвания за консулски въпроси могат да се изпращат и на e-mail:  consular.london@mfa.bg;
 • При изключително тежки и неотложни случаи от хуманитарен характер се свързвайте по всяко време на денонощието с Посолството на телефонен номер 02075813144  и изчакайте за връзка с оператор.

 

В посолството в Лондон не се сключват бракове , тъй като не се признават по местното законодателство. Информация как да сключите брак в ОК може да намерите на правителствения сайт: https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships 

 

Запитвания по специфични консулски въпроси от неотложен и хуманитарен характер (молим да предоставяте и Ваш телефон за контакт) следва да се отправят на е-мейл:  consular.london@mfa.bg, към следните консулски длъжностни лица в Посолството на Република България в Лондон, от които ще получите отговор и указания за съдействие :

Николай Ванчев, Пълномощен министър, Завеждащ консулска служба;

Ваня Илиева-Смит, Съветник, Консул;

Наташа Блажева, Първи секретар, Консул.

***************************************************************************************************************************************************

Празници и неприемни дни през 2023 г.

Датата 03 април 2023г. (понеделник), деня след провеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023г. (неделя),   се определя за неприемен ден за граждани на Консулска служба на Посолството на Република България в Лондон.

Консулската служба няма да работи на следните дати през 2023 г.

2 януари 2023 Нова Година
3 март 2023 Ден на Освобождението на България от османско иго
3 април 2023

7 април 2023

Неприемен ден за консулската служба

Велики петък (Великобритания)

10 април 2022 Великден (Великобритания)
14 април 2023 Велики петък (България)
17 април 2023 Великден (България)
1 май 2023 Ден на труда и на международната работническа солидарност
8 май 2023 Неприсъствен ден по случай Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
24 май 2023 Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура на славянската книжовност
29 май 2023 Официален празник (Великобритания) Spring bank holiday
28 август 2023 Официален празник (Великобритания) Summer bank holiday
06 септември 2023 Ден на съединението
22 септември 2023 Ден на независимостта на България
25 декември 2023 Рождество Христово
26 декември 2023 Рождество Христово
27 декември 2023 Неприсъствен ден по случай Рождество Христово

Подновяване на български лични документи

1. Считано от 17 февруари 2021г. българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез сайта на Министерството на външните работи при следните условия:

Да са навършили 18 години и имат все още валидни български паспорт и/или лична карта, които са получили по лично подадено заявление до 59 месеца преди искането за подмяна, което гарантира, че гражданинът вече има снети необходимите биометрични данни, които се изискват за новия документ. Документът за самоличност, който ще се подменя следва да е в притежание на заявителя, като  не е загубен, откраднат, унищожен и т.н.  При снети биометрични данни за паспорт ( цифрова  снимка, пръстови отпечатъци и подпис) през последните 59 месеца може да подадете заявление както за нов паспорт, така  и за издаване на нова лична карта.

За повече информация, както и за подаване на заявление изберете  подменю “Поднови български личен документ онлайн”.

2. Следва да си запишете час за лично явяване и подаване на заявление за издаване/подновяване на личните ви документи, ако са изгубени, откраднати, повредени или с изтекъл срок. 

За записването на час за издаване на български личен документ следва да посетите следния интернет адрес:

https://www.consulatebg.eu

Услугата предоставя възможност за :

Попълване на заявления за български документи за самоличност (БДС) онлайн и

Записване на час за подаване на заявления за БДС

Ако желаете да запазите дата и час за подаване на заявление за български документи за самоличност (БДС), моля, спазвайте следните стъпки :

Посетете

https://www.consulatebg.eu/apply,

Попълнете правилно Електронното заявление за БДС;

Проверете текста и се уверете, че сте попълнили всички необходими полета;

Натиснете бутона “Попълних вярно заявлението. Генерирай баркод и UIN“;

Натиснете символа за принтиране, разположен в горния десен ъгъл над заявлението или използвайте комбинацията от бутоните Ctrl  и P за да отпечатате заявлението;

За запазване на час изберете опцията „Онлайн запис за БДС” и спазвайте следните стъпки :

в полето „Консулска служба”, от падащото меню, изберете „ Лондон, Великобритания“;

Попълнете Вашите данни в съответните полета. От Вашето електронно заявление впишете генерирания UIN номер;

В календара проверете наличните свободни часове и изберете удобен за Вас ден и час  ( може да запазвате часове, само ако са в зелено, в случай, че са в червено, това означава че някой вече е заел желания от Вас час);

Натиснете бутон „Запазване на дата и час за подаване на документи“;

На електронния адрес, който сте посочили при регистрацията си, ще получите и-мейл от reservations@bgvisa.eu, чрез който трябва да потвърдите запазения час, като натиснете върху линка;

След като изпълните описаната по-горе процедура, моля, заповядайте в запазения ден и час с принтираното заявление и прилежащите към него документи /информацията, относно необходимите документи ще откриете на интернет страницата на Посолство на Р България в Лондон/, за да ги подадете лично.

ЗАПЛАЩАНЕ НА КОНСУЛСКИ УСЛУГИ

Заплащането на услуги в консулската служба на Посолството се извършва с банкова карта. По изключение се приемат плащания в брой.

КАКВО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ КАКВО НЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ЗА ВАС КОНСУЛСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗАД ГРАНИЦА:

Консулско съдействие и консулски услуги

Дипломатическите представителствата, на Република България зад граница (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) оказват консулско съдействие и предоставят консулски услуги на българските граждани и юридически лица в чужбина, както и на граждани на държавите членки на ЕС, които нямат дипломатически представителства в приемащата страна, в съответствие със законодателството на Република България, международните договори, по които България е страна, и при спазване на законодателството на приемащата държава.

Представителствата на страната зад граница нямат полицейски правомощия и не могат да разпореждат на институциите на приемащата страна.

Какво могат да направят за Вас консулските служители зад граница

 • Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване.
 • Да Ви предоставят обща информация за Вашите права и за условията на престой, работа, обучение, социално и медицинско осигуряване в съответната чужда държава /въпросите се отправят към представителя на Министерство на труда и социаланата политика към посолството/.
 • Да приемат молби на български граждани за издаване на нови български документи за самоличност по установения ред: лична карта, паспорт, както и да Ви издадат временен паспорт, в случай, че не притежавате валиден документ за пътуване, поради повреждане, кражба или изгубване на издадения Ви редовен международен паспорт.
 • Да издават временен документ за пътуване на граждани на ЕС.
 • Да издават удостоверение за завръщане на чужди граждани с придобит хуманитарен статут на пребиваване в България, които са загубили по някаква причина своя документ за пътуване зад граница.
 • Да удостоверят и заверят подпис, съдържание на документ и препис от документ.
 • Да Ви изготвят нотариално завещание.
 • Да изпълняват функциите на лице по гражданското състояние, като съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт).
 • Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.
 • Да приемат документи, свързани с въпросите на българско гражданство, като ги препращат по компетентност на Министерството на правосъдието.
 • Да оказват съдействие на българските граждани по въпроси, свързани с доказване на правото им на наследяване в приемащата държава, чрез установяване на контакт със съответните административни органи и изискване на наличната официална информация.
 • Да оказват съдействие на български граждани, станали жертва на криминални престъпления зад граница, като информират своевременно Министерството на външните работи, както и близките им, чрез компетентните български институции.
 • В случай на произшествие, сериозно заболяване да информират близките Ви, чрез компетентните български институции, както и да Ви окажат възможното съдействие.
 • В случай на смърт, чрез компетентните български институции, да информират близките на починалия български гражданин, както и да им окажат съдействие за предоставяне на информация за начините за репатриране на тленните останки до България или погребването им на място.
 • В случай на арест, чрез компетентните български институции да уведомят близките Ви, и при изрично изразено от Вас желание да Ви посетят в затвора. Да Ви съдействат близките Ви да Ви посетят в затвора. Да настояват пред местните власти за назначаване на Ваш защитник и преводач, както и за спазване на основните Ви човешки права и гарантиране на същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.
 • Да съдействат на МВР и други компетентни български институции за получаване на информация в случаите, когато български граждани зад граница са отвлечени или се считат за изчезнали.
 • Да окажат съдействие в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия, терористичен акт или военен конфликт.

Какво НЕ могат да направят за Вас консулските служители зад граница

 • Да Ви осигурят визи за други държави.
 • Да Ви осигурят резервация за пътуване и хотел.
 • Да приемат на съхранение Вашия багаж и ценности.
 • Да платят Вашия хотел, медицински разноски, билет за пътуване или други сметки, включително таксата за връщане на загубен багаж до България.
 • Да Ви осигурят адвокат.
 • Да Ви осигурят преводач и телефонни услуги.
 • Да Ви обменят валута.
 • Да Ви предоставят финансови средства.
 • Да извършват пощенски или банкови услуги.
 • Да платят разноските Ви за правни услуги.
 • Да Ви представляват при съдебни процеси.
 • Да Ви освободят от затвора или да издействат специално отношение към Вас в затвора.
 • Да бъдат страна по дела срещу български граждани и да покриват съдебни разходи по дела от наказателен, търговски, трудовоправен или граждански характер.
 • Да Ви предоставят правни съвети или консултации.
 • Да се намесват за разрешаването на търговски спорове в полза на български граждани.
 • Да покриват разходите за кремиране или погребение на починали в чужбина български граждани, както и за транспортиране на урната с праха или ковчега с тленните останки на починалия до България.
 • Да предоставят заеми или да се ангажират със заплащането на сметките Ви за храна, транспорт, хотел, правна или медицинска помощ/пребиваване в болнично заведение.
 • Да бъдат гаранти по заеми или други финансови операции.
 • Да Ви осигурят разрешение за работа.
 • Да Ви съдействат за получаване на разрешение за постоянно пребиваване.
 • Да Ви изплащат пенсии или да уреждат плащания на социалните Ви осигуровки.
 • Да разследват престъпления.
 • Да съдействат за бракоразводни процедури.
 • Да осъществяат сделки за прехвърляне на недвижими имоти, МПС и други.