Български лични документи

ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И ВРЕМЕННИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПИСВАНЕТО НА ЧАС ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДМЯНА НА БДС !!!

Във връзка с обстоятелството, че много от български граждани, пребиваващи на територията на Великобритания нямаха възможност да осъществят планираните си пътувания до България, поради усложнената обстановка, свързана с пандемията от Covid-19, и да използват престоя си на територията на България, за да подновят българските си документи за самоличност, информираме, че в системата consulatebg.eu за запазване на часове са налични допълнителни такива, считано от 19.08.2020г.  

Уверяваме българските граждани, че консулската служба в Лондон работи с пълен капацитет, като нашата цел е да предоставим търсените консулски услуги на българските и чуждестранни граждани.

Видове документи :

На българските граждани, пребиваващи във Великобритания, могат да се издават следните видове български лични документи: Паспорт, лична карта и временен паспорт

Срокове за издаване:

Паспорт и лична карта – обикновена услуга – до 45 дни;  бърза услуга – до 30 дни при допълнително заплащане на куриерска услуга (DHL) за доставяне на готовите документи до посолството

Временен паспорт – обикновена услуга – 5 работни дни; бърза услуга – до 24 часа, експресна услуга – в същия ден

Общи изисквания

Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично, в рамките на приемното време на Консулската служба на посолството и след предварително запазване на час.

Ако желаете да запазите дата и час за подаване на заявление за български документи за самоличност (БДС), моля, спазвайте следните стъпки :

Чрез персонален или преносим компютър (запазването на час не може да стане чрез мобилен телефон или таблет!) посетете Интернет страницата:

https://www.consulatebg.eu/apply,

Попълнете правилно Електронното заявление за БДС;

Проверете текста и се уверете, че сте попълнили всички необходими полета;

Натиснете бутона “Попълних вярно заявлението. Генерирай баркод и UIN“;

Натиснете символа за принтиране, разположен в горния десен ъгъл над заявлението или използвайте комбинацията от бутоните Ctrl  и P за да отпечатате заявлението;

За запазване на час изберете опцията „Онлайн запис за БДС” и спазвайте следните стъпки :

в полето „Консулска служба”, от падащото меню, изберете „ Лондон, Великобритания“;

Попълнете Вашите данни в съответните полета. От Вашето електронно заявление впишете генерирания UIN номер;

В календара проверете наличните свободни часове и изберете удобен за Вас ден и час  ( може да запазвате часове, само ако са в зелено, в случай, че са в червено, това означава че някой вече е заел желания от Вас час);

Натиснете бутон „Запазване на дата и час за подаване на документи“;

На електронния адрес, който сте посочили при регистрацията си, ще получите и-мейл от reservations@bgvisa.eu, чрез който трябва да потвърдите запазения час, като натиснете върху линка;

След като изпълните описаната по-горе процедура, моля, заповядайте в запазения ден и час с принтираното заявление и прилежащите към него документи /информацията, относно необходимите документи ще откриете на интернет страницата на Посолство на Р България в Лондон/, за да ги подадете лично.

За подаване на заявления за издаване на временен паспорт, с оглед на мерките за ограничаване разпространението на коронавирус, българските граждани ще бъдат обслужвани само след предварително запазен определен ден и час и при спешна необходимост от пътуване. Заявките следва да се правят в диапазона между 09.00 до  17.00 часа на телефони +44 20 7581 3144 и   + 44 20 7589 3763 и между 13.30 до 16.00 часа  на + 44 20 7584 9400, като предварително се съгласуват и одобряват от ЗКС

Съгласно българското законодателство, всеки български гражданин има право да притежава само един валиден обикновен паспорт. Преди получаването на новия паспорт, от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт за унищожаване в Консулска служба.

Документи на лица, ненавършили 18 години

За издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, двамата родители полагат подписите си в присъствието на консулското длъжностно. Задължително се прилага и удостоверение за раждане на детето /оригинал или заверено копие/.

Подпис само на един от родителите може да бъде  достатъчен само, когато се представи някой от следните документи:

  • нотариално заверено пълномощно от името на другия родител в оригинал. Пълномощното следва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт и получаването му от другия родител;
  • изрично решение на съда за отнемане на родителските права на отсъстващия родител;
  • съдебно решение или постановление, в което е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето, без изричното съгласие на другия родител;
  • документ, удостоверяващ, че единия от родителите е починал;
  • акт на български съд или на чуждестранен съд, потвърден от наш съд, че другият родител е безследно изчезнал и е в неизвестност.

Документи на лица под 14 години

В заявленията за документи на деца под 14-годишна възраст в полето за подпис не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите.

Цени на услугите за издаване на лични документи :

Паспорт  Тарифа № 3 Тарифа № 4 Общо Бърза услуга до 30 дни с DHL при заплащане на куриерската услуга
Издаване на първи паспорт на лица до 14 години  ₤18 ₤6  ₤24
Издаване на следващ паспорт на лица до 14 години  ₤18 ₤10  ₤28
Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 години  ₤18 ₤19  ₤37
Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 години  ₤18  ₤10  ₤28
Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто  ₤18  ₤2  ₤20
Издаване на паспорт на лица над 70 години  ₤18  ₤6  ₤24

Паспорт – за обикновена услуга срокът е до 45 дни
– за бърза услуга (само при използване и на услугата „Ускорено доставяне с DHL” до посолството) срокът е до 30 дни, за което е необходимо освен заплащането на държавните такси w КС Лондон, да бъде внесена по банков път допълнително сумата от 38, 29 eвро по сметка на DHL. Информация за банковите сметки, по които се заплаща таксата за DHL, гражданите получават при подаване на заявлението от служителя, който приема и обработва документите.

 

Лична карта  Тарифа № 3 Тарифа № 4 Общо Бърза услуга до 30 дни с DHL при заплащане на куриерската услуга
Издаване на първа лична карта на лица между 14 и 16 години  ₤18 безплатно  ₤18
Издаване налична карта на лица между 16 и 18 години   ₤18 ₤6  ₤24
Издаване на лична карта на лица между 18 и 58 години ₤18  ₤9 ₤27
Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто   ₤18 ₤2  ₤20
Издаване на лична карта на лица над 70 години  ₤18  безплатно  ₤18
Издаване на лична карта на лица между 58 и 70 години ₤18  ₤6  ₤24

 

Лична карта – за обикновена услуга срокът е до 45 дни
– за бърза услуга (само при използване и на услугата „Ускорено доставяне с DHL”до посолството) срокът е до 30 дни, за което е необходимо освен заплащането на държавните такси w КС Лондон, да бъде внесена по банков път допълнително сумата от 38, 29 eвро по сметка на DHL. Информация за банковите сметки, по които се заплаща таксата за DHL, гражданите получават при подаване на заявлението от служителя, който приема и обработва документите.

Цени на услугите за издаване на лични документи :

Временен паспорт Тарифа № 3 Общо
до 5 раб. дни  ₤45  ₤45
до 8 часа ₤67  ₤67

Изгубени, откраднати или унищожени лични документи

В случаите на изгубване, унищожаване, кражба или повреждане на български личен документ, българските граждани, пребиваващи на територията на Обединеното Кралство, са длъжни да обявят това в Консулската служба. Обявяването се извършва, като се подава лично, саморъчно написана и подписана Декларация по образец, на основание чл. 17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Получаване на издадени български лични документи

Новоиздадените документи се получават лично от заявителя. Това е необходимо да бъде вписано предварително в заявлението при попълването на съответната графа за получаване на документа.

При получаване на новия документ е задължително да бъде върнат предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

Паспортът може да бъде задържан от неговия приносител и след изтичане срока на неговата валидност, ако същият представи на ведомството, издало документа,  искане за необходимостта от задържане на паспорта, с цел удостоверяване на положени в паспорта чужди визи или гранични печати. В този случай, след отпадане на декларираната необходимост, паспортът следва да бъде върнат в срок до  три месеца.

 Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица се получават от техните родители, настойници или попечители срещу подпис, като се записват техните имена и данни.

Глоби и наказания

Българските лични документи са собственост на държавата. Гражданите, притежатели на паспорти, са длъжни да ги пазят от унищожаване, загубване или повреждане. На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили паспорта си, се налага наказание глоби съобразно Административно-наказателните разпоредби на  Закона за българските лични документи