Български лични документи

ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И ВРЕМЕННИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПИСВАНЕТО НА ЧАС ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДМЯНА НА БДС !!!

Във връзка с обстоятелството, че много от българските граждани, пребиваващи на територията на Великобритания през последните години не осъществиха планираните си пътувания до България,  за да подновят българските си документи за самоличност, Ви информираме, че в системата consulatebg.eu за запазване на часове в консулска служба в Лондон за пореден път бяха предоставени допълнителни часове, считано от  01 декември 2020г. 

Уверяваме българските граждани, че консулската служба в Лондон работи с пълен капацитет, като нашата цел е да предоставим търсените консулски услуги на българските и чуждестранни граждани.

Съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на Home Office,  от 1 октомври 2021 г. за гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ще се изисква паспорт за пътуване до Обединеното кралство.

Българските граждани, получили Статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще имат право да влизат на територията на Обединеното кралство само с лична карта, най-малко до 31 декември 2025г.  Националните лични карти ще могат да се използват за влизане на територията на Великобритания от тези категории лица и след  датата 31 декември 2025г., ако картите отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.

Видове документи :

На българските граждани, пребиваващи във Великобритания, могат да се издават следните видове български лични документи: Паспорт, лична карта, временен паспорт и Свидетелство за управление на МПС.

ВАЖНО !!!: За издаване на временни паспорти на деца раждането обръщаме внимание, че родителите имат задължение съгласно Закона за гражданската регистрация да регистрират раждането в шестмесечен срок  в България, като  при подаване на заявлението следва да се представи българското удостоверение за раждане.

С указанията  за регистрацията в България на раждане на дете извън страната може да се запознаете  на следната интернет връзка:

http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/registration/

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВ ДОКУМЕНТ ПО ПОЩАТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

Срокове за издаване:

Паспорт и лична карта – обикновена услуга – до 45 дни;  бърза услуга – до 30 дни при допълнително заплащане на куриерска услуга (DHL) за доставяне на готовите документи до посолството

Временен паспорт – обикновена услуга – 5 работни дни; бърза услуга – до 24 часа, експресна услуга – в същия ден

Общи изисквания

Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично, в рамките на приемното време на Консулската служба на посолството и след предварително запазване на час.

Ако желаете да запазите дата и час за подаване на заявление за български документи за самоличност (БДС), моля, спазвайте следните стъпки :

Чрез персонален или преносим компютър (запазването на час не може да стане чрез мобилен телефон или таблет!) посетете Интернет страницата:

https://www.consulatebg.eu/apply,

Попълнете правилно Електронното заявление за БДС;

Проверете текста и се уверете, че сте попълнили всички необходими полета;

Натиснете бутона “Попълних вярно заявлението. Генерирай баркод и UIN“;

Натиснете символа за принтиране, разположен в горния десен ъгъл над заявлението или използвайте комбинацията от бутоните Ctrl  и P за да отпечатате заявлението;

За запазване на час изберете опцията „Онлайн запис за БДС” и спазвайте следните стъпки :

в полето „Консулска служба”, от падащото меню, изберете „ Лондон, Великобритания“;

Попълнете Вашите данни в съответните полета. От Вашето електронно заявление впишете генерирания UIN номер;

В календара проверете наличните свободни часове и изберете удобен за Вас ден и час  ( може да запазвате часове, само ако са в зелено, в случай, че са в червено, това означава че някой вече е заел желания от Вас час);

Натиснете бутон „Запазване на дата и час за подаване на документи“;

На електронния адрес, който сте посочили при регистрацията си, ще получите и-мейл от reservations@bgvisa.eu, чрез който трябва да потвърдите запазения час, като натиснете върху линка;

След като изпълните описаната по-горе процедура, моля, заповядайте в запазения ден и час с принтираното заявление и прилежащите към него документи /информацията, относно необходимите документи ще откриете на интернет страницата на Посолство на Р България в Лондон/, за да ги подадете лично.

За подаване на заявления за издаване на временен паспорт, българските граждани ще бъдат обслужвани само след предварително запазен определен ден и час  с изпращане на заявка на е-мейл:   consular.london@mfa.bg   

 

Съгласно българското законодателство, всеки български гражданин има право да притежава само един валиден обикновен паспорт. Преди получаването на новия паспорт, от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт за унищожаване в Консулска служба.

Документи на лица, ненавършили 18 години

За издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, двамата родители полагат подписите си в присъствието на консулското длъжностно. Задължително се прилага и удостоверение за раждане на детето /оригинал или заверено копие/!!!

Подпис само на един от родителите може да бъде  достатъчен само, когато се представи някой от следните документи:

  • нотариално заверено пълномощно от името на другия родител в оригинал. Пълномощното следва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт и получаването му от другия родител;
  • изрично решение на съда за отнемане на родителските права на отсъстващия родител;
  • съдебно решение или постановление, в което е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето, без изричното съгласие на другия родител;
  • документ, удостоверяващ, че единия от родителите е починал;
  • акт на български съд или на чуждестранен съд, потвърден от наш съд, че другият родител е безследно изчезнал и е в неизвестност.

Документи на лица под 14 години

В заявленията за документи на деца под 14-годишна възраст в полето за подпис не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите.

Цени на услугите за издаване на лични документи :

Паспорт  Тарифа № 3 Тарифа № 4 Общо Бърза услуга до 30 дни с DHL при заплащане на куриерската услуга
Издаване на първи паспорт на лица до 14 години  ₤18 ₤6  ₤24
Издаване на следващ паспорт на лица до 14 години  ₤18 ₤10  ₤28
Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 години  ₤18 ₤19  ₤37
Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 години  ₤18  ₤10  ₤28
Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто  ₤18  ₤2  ₤20
Издаване на паспорт на лица над 70 години  ₤18  ₤6  ₤24

Паспорт – за обикновена услуга срокът е до 45 дни
– за бърза услуга (само при използване и на услугата „Ускорено доставяне с DHL” до посолството) срокът е до 30 дни, за което е необходимо освен заплащането на държавните такси w КС Лондон, да бъде внесена по банков път допълнително сумата от 38, 29 eвро по сметка на DHL. Информация за банковите сметки, по които се заплаща таксата за DHL, гражданите получават при подаване на заявлението от служителя, който приема и обработва документите.

 

Лична карта  Тарифа № 3 Тарифа № 4 Общо Бърза услуга до 30 дни с DHL при заплащане на куриерската услуга
Издаване на първа лична карта на лица между 14 и 16 години  ₤18 безплатно  ₤18
Издаване налична карта на лица между 16 и 18 години   ₤18 ₤6  ₤24
Издаване на лична карта на лица между 18 и 58 години ₤18  ₤9 ₤27
Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто   ₤18 ₤2  ₤20
Издаване на лична карта на лица над 70 години  ₤18  безплатно  ₤18
Издаване на лична карта на лица между 58 и 70 години ₤18  ₤6  ₤24

 

Лична карта – за обикновена услуга срокът е до 45 дни
– за бърза услуга (само при използване и на услугата „Ускорено доставяне с DHL”до посолството) срокът е до 30 дни, за което е необходимо освен заплащането на държавните такси w КС Лондон, да бъде внесена по банков път допълнително сумата от 38, 29 eвро по сметка на DHL. Информация за банковите сметки, по които се заплаща таксата за DHL, гражданите получават при подаване на заявлението от служителя, който приема и обработва документите.

Цени на услугите за издаване на лични документи :

Временен паспорт Тарифа № 3 Общо
до 5 раб. дни  ₤45  ₤45
до 8 часа ₤67  ₤67
 до 4 часа  ₤ 89  ₤ 89

Изгубени, откраднати или унищожени лични документи

В случаите на изгубване, унищожаване, кражба или повреждане на български личен документ, българските граждани, пребиваващи на територията на Обединеното Кралство, са длъжни да обявят това в Консулската служба. Обявяването се извършва, като се подава лично, саморъчно написана и подписана Декларация по образец, на основание чл. 17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Получаване на издадени български лични документи

Може да проверите дали са получени документите Ви за самоличност в консулската служба в Лондон  на интернет адрес: https://www.consulatebg.eu/status, след като въведете ЕГН на заявителя и натиснете бутон „проверка“.

Новоиздадените документи могат да се получат:

  1. Лично от заявителя в приемното време на консулска служба от 9.00 до 13.30ч., всеки работен ден, без почивните и празнични дни,  след представяне на квитанцията, към която е прикрепен референтния номер на преписката;
  2. От упълномощено лице, което е вписано предварително в заявлението при попълването на съответната графа за получаване на документа от упълномощено лице или  ако бъде представено изрично пълномощно. Получаването е в приемното време  на консулска служба от 9.00 до 13.30ч., всеки работен ден, без почивните и празнични дни, след представяне на квитанцията, към която е прикрепен референтния номер на преписката;
  3. По пощата, като това бъде заявено при подаване на заявлението за подновяване на документ за самоличност с попълване на нарочно заявление за получаване по пощата и оставяне на предплатен самоадресиран плик Special delivery, който следва да бъде предварително закупен от пощенски офис на Royal Mail.

Не е нужно записване на  час за получаване на готовите документи за самоличност!

При получаване на новия документ е задължително да бъде върнат предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

Предишен паспорт може да бъде задържан от неговия приносител, поради наличие на валидна виза или друга основателна причина, с попълване на искане за задържане на паспорта. В този случай, след отпадане на декларираната необходимост, паспортът следва да бъде върнат в срок до  три месеца.

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица се получават от техните родители, настойници или попечители срещу подпис, като се записват техните имена и данни.

Глоби и наказания

Българските лични документи са собственост на държавата. Гражданите, притежатели на паспорти, са длъжни да ги пазят от унищожаване, загубване или повреждане. На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили паспорта си, се налага наказание глоби съобразно Административно-наказателните разпоредби на  Закона за българските лични документи.

Подмяна на българско Свидетелство за управление на МПС

 Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, с изключение на държавите-членки на ЕС, може да подаде заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС,  поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача в дипломатическо представителство на Република България в Лондон.

 Общи изисквания за записване на час за подмяна на българско Свидетелство за управление на МПС

 Документите за подмяна на българско Свидетелство за управление на МПС  се подават лично, в рамките на приемното време на Консулската служба на Посолството и след предварително запазване на час.

ВАЖНО: Ако имате запазен час за подновяване на паспорт и/или лична карта, може да подадете и заявление за подмяна на СУМПС.

Ако желаете да запазите дата и час за подаване на заявление да подмяна на българско Свидетелство за управление на МПС моля, спазвайте следните стъпки:

Чрез персонален или преносим компютър (запазването на час не може да стане чрез мобилен телефон или таблет!) посетете Интернет страницата:

https://www.consulatebg.eu/apply,

Попълнете правилно Електронното заявление за СУМПС;

Проверете текста и се уверете, че сте попълнили всички необходими полета;

Натиснете бутона “Попълних вярно заявлението. Генерирай баркод и UIN“;

Натиснете символа за принтиране, разположен в горния десен ъгъл над заявлението или използвайте комбинацията от бутоните Ctrl  и P за да отпечатате заявлението;

За запазване на час изберете опцията „Онлайн запис за БДС” и спазвайте следните стъпки :

в полето „Консулска служба”, от падащото меню, изберете „ Лондон, Великобритания“;

Попълнете Вашите данни в съответните полета. От Вашето електронно заявление впишете генерирания UIN номер;

В календара проверете наличните свободни часове и изберете удобен за Вас ден и час  ( може да запазвате часове, само ако са в зелено, в случай, че са в червено, това означава че някой вече е заел желания от Вас час);

Натиснете бутон „Запазване на дата и час за подаване на документи“;

На електронния адрес, който сте посочили при регистрацията си, ще получите и-мейл от reservations@bgvisa.eu, чрез който трябва да потвърдите запазения час, като натиснете върху линка;

След като изпълните описаната по-горе процедура, моля, заповядайте в запазения ден и час с принтираното заявление и прилежащите към него документи в Посолство на Р България в Лондон, като носите нужните документи.

 

Обръщаме внимание, че чрез Посолството не се заявяват:

 -Подмяна на свидетелство за управление на МПС, поради първоначално придобиване на правоспособност и при добиване на правоспособност от нова категория;

 -Подмяна  на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС.

 Заявлението се подава ЛИЧНО и се подписва на място от заявителя.

Изисква се представяне на предишното СУМПС. Ако НЕ може да бъде представено, следва да се попълни декларация за неговото изгубване, кражба, принудително отнемане, повреждане или унищожаване, като се посочва кога и къде това е станало. Образец на декларация се предоставя в Консулска служба.

Необходими документи:

-документ за самоличност – паспорт или лична карта;

-заявление по образец – предоставя се на място;

-медицинско свидетелство* на водач на МПС( вижте указанията за заверка, по-долу):

Важно!!!  МЕДИЦИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО НЕ СЕ ИЗИСКВА, ако оставащата валидност на изгубениия/повреден СУМПС е поне още 2/две/ години. В този случай се изважда дубликат на изгубениия/повреден СУМПС

a. за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт, трябва да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед.

b. за останалите категории, картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог, хирург и вътрешен преглед.

-старо свидетелство за управление на МПС;

-Декларация от заявителя, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава членка на ЕС и, че не е притежател на валидно СУМПС, издадено от държава членка на  Европейския съюз. Образец на декларация се предоставя в Консулска служба.

*ВАЖНО: Медицинско свидетелство за извършен преглед за подновяване на СУМПС, издадено от британско лечебно заведение, следва да бъде представено удостоверено с печат „апостил“ и преведено на български език по следния ред:

1.При британски нотариус се прави нотариално заверено копие  ( „true copy“ или „certified copy“) на  медицинското свидетелство;

2.След това се изпраща нотариално завереното копие ( „true copy“ или „certified copy“) на  медицинското свидетелство до Офиса за легализации на Форин офис, за  да бъде удостоверено с печат „апостил“ (виж  указанията на  https://www.gov.uk/get-document-legalised).

3.След снабдяване с апостил медицинското свидетелство следва да се преведе на български език от акредитиран към Посолството преводач, след което в Консулската служба се удостоверява подписа на преводача.

(списък на преводачите e наличен на интернет страницата на Посолството, чрез приложената интернет връзка:

http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/sworn_translators_bg/

Срок на валидност:

За свидетелства за управление на МПС Категории: АМ, А, B – 10 години.

За свидетелства за управление на МПС Категории: C, D, CE, DE, Ткт, Tтм, Ттб  – 5 години.

Такси:

СУМПС – за лица до 58 г. – 30 паунда.

СУМПС – за лица от 58 г. до 70 г. – 24 паунда.

СУМПС – за лица над 70 г. – 18 паунда.